Aktuális

CSÁO-ban vagy anyaotthonban élő nőket keresünk akciókutatásunkba

--100035.jpg
on lh4.googleusercontent.com

A Hajléktalan Nők Egymásért Munkacsoporthoz (HANEM) nagyon sok panasz érkezik CSÁO-ban és anyaotthonban élő nőktől: átláthatatlan a bekerülési folyamat, többéves várólisták vannak, nagyon rosszak a lakáskörülmények ezekben az intézményekben. Ezért elhatároztuk, hogy egy olyan kutatást indítunk az intézményrendszerről, amiben maguk az érintettek: a családos szállókon élő nők vesznek részt.

Az akciókutatás fő céljai:

1. a bent lakók megkérdezésével valós képet kapni a szállókon uralkodó viszonyokról (a bekerülési folyamat nehézségeiről, a szociális munkások és családgondozók munkájáról, az adományok elosztásáról, a lakáskörülményekről, a továbblépéshez nyújtott segítségről stb.)

2. az érintettek képesek lesznek összefogni egymással érdekeik védelmére, és konkrét érdekvédelmi akciókat tudnak megtervezni és megvalósítani, lakáshelyzetük hosszú távú megoldása érdekében.

A kutatás megvalósításához olyan, CSÁO-ban vagy anyaotthonban élő (vagy korábban ilyen intézményben élt) nőket keresünk, akik 12 hónapon keresztül közreműködnének a kutatás kidolgozásában és lebonyolításában. A kutatásban való részvételhez nem szükséges semmilyen előképzettség vagy technikai ismeret, csupán az írás- és olvasástudás. Elsősorban budapesti, és Budapest környékén élő jelentkezőket várunk. A programban résztvevő kutatók szerény havi ösztöndíjban és utazási támogatásban részesülnek, valamint a képzés alatt és a kutatási találkozókon ellátást biztosítunk.

A jelentkezéseket e-mailben és telefonon várjuk név, telefonszám és email cím megadásával. Jelentkezési határidő: 2016. október 9.

2016. október 6-án 17 órakor információs fórumot tartunk az érdeklődőknek a Budapest VIII. ker. Auróra utca 11-ben. Jelentkezni a helyszínen is lehet!

A jelentkezők közül személyes meghallgatás után választjuk ki a végleges résztvevőket, és a kiválasztásról legkésőbb 2016. október 25-ig mindenkit értesítünk. Az egyéves kutatás kétnapos képzéssel kezdődik 2016. október 29-30-án Budapesten, majd 2017. október végéig minden héten egy alkalommal kb. 3 órás kutatási találkozót tartunk, amelyeken a részvétel kötelező. A heti találkozók között fogjuk végezni az adatgyűjtést és az adatok feldolgozását. A kutatás hetente összesen kb. 6 órás elfoglaltságot jelent.

Jelentkezés és további információ: 06 70 509 8510 (Dósa Mariann), kozeletiskolaja@gmail.com

Málna, narancs, falafel

DSC06946.jpg
on lh3.googleusercontent.com

Tulajdonképpen, ha visszagondolok a június 17-18-án tartott „Hogyan szervezzünk csoportot” képzésre, a cím ellenére sok minden a kaja körül forgott. Az első feladat mindjárt az elején – az esetleg bennünk lévő feszültség oldására – az volt, hogy minden résztvevő sorban elmondta a nevét, abban a formában ahogyan a többiek szólíthatják és a hozzátette a kedvenc ételét, de a játék szabálya szerint mielőtt a sajátját említi, elismételi az előzőekben hallottakat. Udvarhelyi Tessza a trénerünk kezdte, és a kört szintén ő fejezte be a teljes névsor felmondásával. Rakott krumplitól a barackig, a vajas petrezselymes burgonyától a kapros tökfőzelékig a gombapaprikáson keresztül sorolta a 19 fős csoport a neveket és a kajákat. Hedda burek, Kata málna, Juli falafel, István mákos guba … próbáltam magam is mormolni és memorizálni, de persze mikor rám került a sor, elbuktam Szarka teavajas zsömléjénél. De se baj, az elakadásoknál mindig jött segítség.

A következő bemelegítő, de már a témára hangoló feladat főszereplője is ehető volt. Sebály Bernadett a másik trénerünk egy hatalmas narancsot tett ki a teremközepére, és ezt osztottuk el képzeletben a lehető legtöbbféle módon két gyermek között. A naranccsal később már nem foglalkoztunk, de következő – szintén ehető – szemléltető eszközünkkel, a hagymával annál többet.

Nyúztuk is rendesen, mert a csoport szerkezetének tanulmányozásakor mindig ezzel példálóztunk. A csoportokat rendszereztük is aszerint, hogy informális mint például a rendszeresen összejáró baráti társaság vagy formális, és ha ez utóbbi, akkor is számos formája lehet mint pl.  önsegítő, közösségépítő, tanuló, karitatív, vagy érdekvédelmi. A résztvevők, ahányan voltak majdnem annyiféle csoportot képviseltek. Voltak, akik már rutinos csoportvezetők, csoporttagok valahol, de akadtak olyanok, akik még csak most szeretnének csoportot alakítani.  Megbeszéltük, hogy mi a különbség a „vezető” vagy a „felelős” elnevezés között. A hagyma példa arra is jó volt, hogy áttekintsük a „kemény mag”, az aktív tag, a szimpatizáns és tömegbázis egymáshoz való viszonyát a szervezeteken belül. Megtudtam, hogy mit nevezünk a csoport struktúrájának, és kultúrájának.

A mi két napra spontán összeverődött csoportunk valamennyi résztvevője meglehetősen érdeklődő, nyitott és aktív volt. Ez a rövid idő nem volt elegendő mindenre és második nap este úgy zártunk, hogy kiderült, hogy - maradva az étkezésnél – még mindig ki vagyunk éhezve, méghozzá a stratégiai tervezésre is. Remélem ez is hamarosan terítékre kerül.

Dobrovits Orsolya

Fotók a képzésről >>>

Fotó: Várady István

“Így szerintem jobban át tudom gondolni a viszonylatokat”

pPtFxiEUlENWCuVrT4a5bNB-cvg8SZehnWYJ_BJmd2wJTuJ8_I2bPGrFIUetQ80QZyECJR-Drg=w1366-h768-no
on lh3.googleusercontent.com

2016-ban második alkalommal szerveztük meg a Társadalmi egyenlőtlenségek a mai Magyarországon című képzésünket, ezúttal a Heves-megyei Büntetés-végrehajtási Intézet női fogvatartottainak körében Egerben.  A képzés arra az alapvetésre épült, hogy a társadalmunkról, az abban uralkodó gazdasági-politikai folyamatokról szerzett tudás nagyon fontos összetevője az aktív társadalmi részvételnek, viszont ettől a tudástól épp azok vannak leginkább megfosztva, akiknek eleve korlátozottak a lehetőségeik a tudatos közéleti cselekvésre. Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásával és azok következményeivel kapcsolatos tudás révén a fogvatartottak jobban megérthetik az őket körülvevő társadalomban zajló folyamatokat, illetve az uralkodó társadalmi-politikai viszonyokat és így a szabadulásuk után könnyebben tudnak visszailleszkedni ebbe a társadalmi környezetbe és jobban is tudnak boldogulni benne.

A képzés most is 12 héten keresztül tartott és összesen 9 témát dolgoztunk fel a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulása és rendszerszintű újratermelődése kapcsán. A résztvevők visszajelzései alapján a legfontosabbnak vagy legérdekesebbnek bizonyult téma a munkaerőpiac, a nemek közötti egyenlőtlenség, az iskolai szegregáció és a szegénység kriminalizációja volt. Ezek mellett foglalkoztunk még általánosságban a társadalmi rétegződés, illetve kirekesztés elméleteivel; a lakhatás témájával; a térbeli és földrajzi egyenlőtlenségekkel; az etnikai alapú elnyomással; a globalizációval; illetve a kulturális és szimbolikus egyenlőtlenségekkel.

A legfontosabb módszertani elvünk az volt, hogy a résztvevők a saját tapasztalataik alapján tudják feldolgozni és megérteni a rendszerszintű társadalmi jelenségeket és folyamatokat, ezért a beszélgetések és az alkalmazott gyakorlatok is először mindig ezekre a tapasztalatokra kérdeztek rá és ezekből építkeztek. Emellett nagy gondot fordítottunk arra, hogy a képzés valóban bevonó tudjon lenni, mindenki el tudja mondani a véleményét és aktív résztvevője lehessen az óráknak, ezért sokféle módszert és gyakorlatot alkalmaztunk. Az etnikai egyenlőtlenségek témáját a “humán bingó” módszerével dolgoztuk fel; több témában használtunk totót, illetve kvízt a statisztikai adatok megismeréséhez; néhány alkalommal mozgásra épülő feladatokat végeztünk; a nemek közötti egyenlőtlenségek kapcsán pedig a Szüfrazsett című filmet néztük és beszéltük meg.

Emellett több résztémát kisebb csoportokban vagy párokban dolgoztunk fel. Fontos pedagógiai tapasztalat volt számunkra, hogy ezek a gyakorlatok nagyon nem voltak népszerűek a résztvevők körében és többen jelezték is, hogy inkább az egyéni munkát szeretik. A visszajelzések fényében több egyéni feladatot építettünk be a képzés második felébe, de – a résztvevőkkel egyeztetve – csoportmunkát is végeztünk továbbra is, mert fontos és tanulható készségként tekintünk az együttműködésre, a közös munkára és a kiscsoportos feladatok – megfelelő pedagógiai támogatással – nagyon jól tudják fejleszteni ezeket a készségeket. Emellett a képzés egyik fontos témája a társadalmi szolidaritás és annak hiánya, ami szorosan összefügg az együttműködés képességével, ezért fontosnak tartottuk, hogy a képzés során dolgozzunk ezzel.

Eleinte minden órát valamilyen játékos ráhangoló gyakorlattal kezdtünk, de a képzés előrehaladtával azt tapasztaltuk, hogy gyakran sok a személyes érzelmi feszültség az órákon, ezért ettől kezdve minden órát azzal indítottunk, hogy mindenki elmondta, hogy van épp aznap, mi foglalkoztatja. Ez lehetőséget biztosított a résztvevőknek arra, hogy jelezzék, ha épp nincsenek jó passzban, pl. rossz hírt kaptak a szeretteiktől vagy fizikailag nem érzik jól magukat, és ez nekünk, képzőknek is segített abban, hogy jobban tudjuk kezelni a csoportot.

Tartalmilag minden órához tartozott néhány olvasmány a Közélet Iskolája által összeállított társadalomismereti szöveggyűjteményből (amelyben klasszikus társadalomtudományi szövegeket fordítottunk le, illetve foglaltunk össze közérthető magyar nyelven). Ezeket az olvasmányokat megbeszéltük a foglalkozásokon, illetve felhasználtuk őket a gyakorlatok során. Az előző hasonló képzés tapasztalataiból tanulva az órák többségén röviden beszéltünk olyan inspiráló, sikeres kezdeményezésekről is, amelyek az adott társadalmi egyenlőtlenséggel kapcsolatban mutatnak fel pozitív példát (pl. sikeres önkormányzati tűzifa kampány Borsodbótán, Börtönrádió, A Város Mindenkié csoport). Ezek nagyon felkeltették a résztvevők érdeklődését, többen jelezték, hogy szabadulásuk után szívesen részt vennének valamilyen civil szervezet munkájában.

A résztvevők visszajelzései alapján a képzés sikeres volt – felkeltettük a résztvevők érdeklődését a társadalmi kérdések iránt és a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos tudásuk, illetve tudatosságuk is nőtt. Segített nekik abban, hogy tisztában legyenek a jogaikkal és az egyenlőtlenségek rendszerszintű okaival. Többen jelezték, hogy a bemutatott civil kezdeményezések nagyon inspirálóan hatottak rájuk és örülnek, hogy most már tudják, kihez fordulhatnak, ha segítségre van szükségük.

A képzés folytatása még egyeztetés alatt van, de reményeink szerint ősszel az állampolgári jogok témájával folytatnánk a kurzust ugyanezzel a csoporttal.

Korábbi hasonló képzéseinkről itt olvashatsz

Ez a mi országunk: érvénytelenítsd a népszavazást!

nem%2Bh%25C3%25BCly%25C3%25A9k.jpg
on lh3.googleusercontent.com

Mi, civil szervezetek és az országért felelősséget érző magyar állampolgárok egy olyan országban hiszünk, ahol az emberség, a szolidaritás és egymás tisztelete mentén intézzük közös ügyeinket. Azt látjuk, hogy a kormány veszélyezteti értékeinket, ezért felemeljük szavunkat az október másodikára kiírt népszavazás, és az azt beharangozó gyűlöletkampány ellen.

Úgy döntöttünk, hogy kampányt indítunk a népszavazás érvénytelenítéséért, mert nem viszi előre közös ügyeinket, értelmetlen és embertelen is.

A népszavazásra bocsátott kérdés nem viszi előre a közös ügyeinket. Nem kínál választ a menekültek helyzetére, sem az Európai Unió jövőjére. Éppen úgy elutasítja a szolidaritást nehéz helyzetű embertársainkkal, mint a többi európai tagállammal. Nem kívánja megteremteni a békés együttélés kereteit. Meggyőződésünk, hogy ahol a gyűlölet határozza meg a közbeszédet, ott hosszútávon senki nem lehet biztonságban.

A népszavazásra bocsátott kérdés értelmetlen. Az EU-ban nem született olyan döntés és nem is tárgyalnak arról, hogy kötelező “betelepítési” kvótát írjanak elő. Ha lenne is ilyenről szó a jövőben, a tárgyalóasztalnál Magyarország is ott ülne.  A referendum kérdésére adott válasznak ráadásul nincs konkrét jogi következménye, és azt sem tudjuk, hogy a kormány pontosan mire kér felhatalmazást az állampolgároktól, mert ezt nem árulták el nekünk.

A népszavazási kampány embertelen. A népszavazás és az azt kísérő kampány célja a menekültekkel szembeni gyűlöletkeltés. Egyetlen következménye az lehet, hogy a már most is rendkívül megtépázott társadalmi szolidaritást tovább gyengítve megerősítést ad a kormánynak a gyűlöletkampány folytatására.

Október 2-a igazi kérdése, hogy képes lesz-e valaha ez az ország egy humánus közösséggé válni. Ezért dolgozunk az év 365 napján, október másodikán, és az azt megelőző egy hónapban is.

Vannak közöttünk, akik érvénytelenül fognak szavazni, míg mások bojkottálják a menekültellenes  kényszernépszavazást. A célunk mégis közös: érvénytelenítsük ezt a népszavazást.

Csatlakozz hozzánk, oszd meg a nyilatkozatunkat, beszélgess barátaiddal, munkatársaiddal, szomszédaiddal. Győzd meg őket is, együtt be tudjuk bizonyítani, hogy emberséges és szolidáris a mi országunk!

A csatlakozó szervezetek listája: Artemisszió Alapítvány, Eleven Emlékmű, Eötvös Károly Közpolitika Intézet, Független Előadó-művészeti Szövetség, Gyerekesély Közhasznú Egyesület, Hálózat a Tanszabadságért, Hívatlanul Hálózat, Humán Platform Egyesület, Közélet Iskolája, Krétakör Alapítvány, Magyar Helsinki Bizottság, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Magyarországi Európa Társaság, Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Migration Aid, MigSzol, Oktatói Hálózat, Oltalom Karitatív Egyesület, Opera Közhasznú Kulturális Egyesület, Segítsünk együtt!, Szépírók Társasága, Társaság a Szabadságjogokért

 

Érdekvédelem és bázisépítés - képzés a Közélet Iskolájában

DSC03239.jpg
on lh6.googleusercontent.com

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktív társadalmi részvételét támogatja. Erre a képzésünkre elsősorban érdekvédelmi szervezetek és önszerveződő közösségek hátrányos helyzetű tagjait várjuk, akik:

•    szeretnék fejleszteni a szervezetük/közösségük érdekérvényesítő képességét és
•    megtanulni, hogyan tudnak széles tömegbázist építeni a mozgalmuk számára.

A képzés tervezett témái:
•    a nyomásgyakorlás és érdekvédelem technikái
•    az aktivizmus módszerei
•    találkozás a hatalommal
•    tagok toborzása és tömegbázis-építés
•    a média használata

Mikor? 2016. október 15-16 (szombat-vasárnap), 10.00-18.00 óráig
Hol? Gólya Presszó (Budapest VIII. ker. Bókay J. utca 34.)

A képzésen a részvétel ingyenes, de ha be tudod fizetni a 20.000 Ft/fő részvételi díjat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!

A képzés idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk.

Minden résztvevő utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is), aki ezt az igényét előre jelzi. Minden esetben a legolcsóbb utazási formát tudjuk csak támogatni. Ha valamelyik résztvevőnek olcsóbb szállást foglalni, mint utazást fizetni, azt is térítjük.

Jelentkezni e-mailben lehet a kozeletiskolaja@gmail.com címen vagy a honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezés határideje: október 3.

Beszámoló a 2015-ös tavaszi képzésről

Beszámoló a 2015-ös őszi képzésről

További információ: Udvarhelyi Tessza (06 20 381 8996), kozeletiskolaja@gmail.com

Megjelent a Feketemosó 2016 szeptemberi száma!

lak%25C3%25A1smenet_cover_fb-01.png
on lh6.googleusercontent.com

A Feketemosó egy havonta megjelenő, ingyenesen terjesztett, független közéleti magazin, ami közérthető módon tájékoztat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat fontos politikai kérdésekről, a társadalmi igazságosság szellemében.

A közmédia és az olcsón hozzáférhető nyomtatott lapok egyoldalú, manipulatív és alacsony színvonalú tájékoztatást nyújtanak, viszont nagyon sok ember csak ezekhez jut hozzá. Emiatt sokaknak sérülnek a politikai szabadságjogai és emellett ez az egyik akadálya annak is, hogy a társadalmi igazságossághoz kapcsolódó értékek széles körben elterjedjenek. A Feketemosó lehetőséget biztosít az alacsonyan iskolázott, elszigetelt helyzetű emberek számára arra, hogy tájékozottak legyenek, átlássák a körülöttük zajló társadalmi folyamatokat és aktívan felléphessenek a változás érdekében.

A lap szabadon letölthető és terjeszthető, az aktuális számot itt találod!

A korábbi számainkat innen töltheted le.

Ha tudsz abban segíteni, hogy a lapból viszel hátrányos helyzetű közösségekbe vagy olyan helyszínekre, ahol hátrányos helyzetű emberek megfordulnak, jelezd nekünk!

Email: kozeletiskolaja@gmail.com

Telefon: 0670 509 8510 (Dósa Mariann)

A Feketemosó a Közélet Iskolája és a Kettős Mérce közös gondozásában jelenik meg.

Ha szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson a Feketemosó, támogasd munkánkat vagy fizess elő a Feketemosóra!

The Pedagogy of Liberation

DSC09001.jpg
on lh4.googleusercontent.com

From 15 to 18 April, 2016 I could take part in my first (!) School of Public Life training. For years I have been a regular (one might say excessive) participant in various training courses, commuting between Budapest, Pécs and Kunbábony, so I have picked up the knowledge and methodological skills which I can rely on in the course of my activities. The critical pedagogy training of the School fit well in this process.

3 days of intensive learning, dialogue, practice and constant thinking can be demanding, but for me it was this intensity that inspired me so much that I wasn't going home stumbling and dozing each night after 8 hours of training. On the contrary, I was full of ideas and ready for action. I realized with satisfaction that I was involved in something useful despite the fact that I had spent the whole day between four walls, not even noticing the summer weather outside.

As a few of us emphasized at the beginning of the training, critical pedagogy was actually what we had been doing for a long time, although not consciously. Therefore, we considered the training essential, as it is difficult to achieve things without a solid basis. A methodologically diverse and flexible, philosophically solid and commitment-demanding theory was disclosed to us by our “trainers”, who were actually our companions in the discussion. Principles cannot be learned. Understanding, developing, tasting, rejecting some parts and highlighting the hidden aspects: that was the process we went through during the three day discussion. We were assisted by the methodology our trainers used to guide the conversation. We were learning how we were learning.

Over the three days we outlined the theory of critical pedagogy, the characteristics of its "game master", examples from Hungary (because certainly there are some, past and present as well), we talked about the social reality around us and finally about the most feared part for us, the practice lesson teaching. The practical nature of the last day's syllabus frightened and at the same time reinforced us: it proved not to be an impossible task.

That evening on the way home I could not focus on the book in front of me, or on my highly incomplete papers to be submitted at university. My thoughts were spinning while my body strongly objected to staying awake after three demanding days. So I drifted into troubled dreams, of course about the practical implementation that is ahead of me.  We can say, therefore, that my deliverable practice teaching will be the result of a nightmare, hopefully not of the worst kind.

Thanks for the inspiration to our educators, to my companions and to the nice weather! It is never too early to realize what it takes to achieve real change. But it is not enough to know, you must dare to act on it. 

Therefore I wish all of you a lot of courage and good work!

Fanni Sarolta Aradi

Activist of The City Is For All, Pécs

Hogyan szervezzünk csoportot? Képzés a Közélet Iskolájában

s4ideFYWZd60qAvXRxutd6As-w6x4t2sRdi8lzuRKGZ7UxQ5zXtpxUISCMdhrIQ5oAVdlNzpQ2Wt=w731-h487-no
on lh3.googleusercontent.com

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktív társadalmi részvételét támogatja. Ezen a foglalkozáson a résztvevők megtanulhatják, hogy működtessenek csoportokat, szervezeteket. A képzésre elsősorban olyan hátrányos helyzetű embereket várunk, akik

•    szeretnének új csoportot indítani egy érdekvédelmi/közösségi témában
•    szeretnék a már meglévő szervezetük/csoportjuk munkáját továbbfejleszteni

A képzés tervezett témái:
- a csoportszervezés alapjai
- új tagok beilleszkedése
- beszélgetések és szervezői találkozók szervezése
- jegyzetek és beszámolók készítése
- csoportkonfliktusok kezelése
- demokratikus működés alapja

Mikor? 2016. szeptember 17-18. (szombat-vasárnap) 10-18h
Hol? Auróra Közösségi központ (Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 11.)

A képzésen a részvétel ingyenes, de ha be tudod fizetni a 20.000 Ft/fő részvételi díjat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!

A képzés idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk.

Minden résztvevő utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is), aki ezt az igényét előre jelzi. Minden esetben a legolcsóbb utazási formát tudjuk csak támogatni. Ha valamelyik résztvevőnek olcsóbb szállást foglalni, mint utazást fizetni, azt is térítjük.

Jelentkezés az online elérhető űrlapon. Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 5. (hétfő)

További információ: Udvarhelyi Tessza (06 20 381 8996), kozeletiskolaja@gmail.com

Megjelent a Feketemosó 2016 augusztusi száma!

P%25C3%25A1link%25C3%25A1s%2BBence%2BGy%25C3%25B6rgy%2B-%2BRi%25C3%25B3i%2Bolimpia%2B300dpi.jpg
on lh5.googleusercontent.com

A Feketemosó egy havonta megjelenő, ingyenesen terjesztett, független közéleti magazin, ami közérthető módon tájékoztat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat fontos politikai kérdésekről, a társadalmi igazságosság szellemében.

A közmédia és az olcsón hozzáférhető nyomtatott lapok egyoldalú, manipulatív és alacsony színvonalú tájékoztatást nyújtanak, viszont nagyon sok ember csak ezekhez jut hozzá. Emiatt sokaknak sérülnek a politikai szabadságjogai és emellett ez az egyik akadálya annak is, hogy a társadalmi igazságossághoz kapcsolódó értékek széles körben elterjedjenek. A Feketemosó lehetőséget biztosít az alacsonyan iskolázott, elszigetelt helyzetű emberek számára arra, hogy tájékozottak legyenek, átlássák a körülöttük zajló társadalmi folyamatokat és aktívan felléphessenek a változás érdekében.

A lap szabadon letölthető és terjeszthető!

Ha tudsz abban segíteni, hogy a lapból viszel hátrányos helyzetű közösségekbe vagy olyan helyszínekre, ahol hátrányos helyzetű emberek megfordulnak, jelezd nekünk!

Email: kozeletiskolaja@gmail.com

Telefon: 0670 509 8510 (Dósa Mariann)

A Feketemosó a Közélet Iskolája és a Kettős Mérce közös gondozásában jelenik meg.

Ha szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson a Feketemosó, támogasd munkánkat vagy fizess elő a Feketemosóra!

Older Oldest