Tevékenységeink

Állampolgári oktatás

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk fellépni a kirekesztés ellen, jól kell ismernünk azokat a társadalmi-politikai rendszereket, amelyek ezt előidézik és fenntartják. És meg kell ismernünk azokat az eszközöket is, amik segítségével felléphetünk a változás érdekében. Azért, hogy ez a tudás minél több emberhez eljusson, ingyenes elméleti és gyakorlati képzéseket, valamint közéleti olvasó- és beszélgető klubokat szervezünk a társadalmi egyenlőtlenségek okairól, az állampolgári jogokról és az érdekérvényesítés eszközeiről.

 További információ az oktatási tevékenységünkről és az aktuális kurzusokról.

Részvételi akciókutatás

Hiszünk abban, hogy a tudás hatalom, ezért olyan kutatásokat végzünk, amelyek a társadalmi változásért küzdő emberek és szervezeteik igényeire válaszolnak, az ő munkájukat segítik. Feltérképezzük a magyar társadalmi mozgalmak történetét, és szakmai tanácsadással segítjük azokat a szervezetek és csoportokat, amelyek el akarnak mélyedni egy-egy számukra fontos téma vizsgálatában.Tettek ideje kutatásunk a budapesti lakhatási mozgalmak történetét kutatta, Önállóan lakni - közösségben élni csoportunkkal pedig a mozgássérült emberek önálló lakhatásának lehetőségeit kutattuk.

További információ a kutatási tevékenységünkről

Stratégiai tervezés

A Közélet Iskolája nemcsak az új mozgalmak katalizátora kíván lenni, hanem a már működő szervezetek munkáját is támogatja, hogy azok hatékonyan tudják képviselni a kirekesztett emberek érdekeit. Egyéni konzultációkat és csoportos műhelybeszélgetéseket tartunk civil szervezetek és informális csoportok számára, többek között az érdekérvényesítésről, a bázisépítésről és a hatékony kommunikációról, és az adott szervezet igényeire szabva segítjük a tudatos szervezeti munkát.

További információ a stratégiai tervezésről

Kiadványok

Oktató és kutatóközpontként nélkülözhetetlen számunkra, hogy legyen olyan haladó szellemű, magyar nyelvű irodalom, ami összhangban áll küldetésünkkel és tevékenységeinkkel. Ezért fordításokat készítünk olyan tudományos és politikai munkákból, amelyek erősítik a hátrányos helyzetű állampolgárok politikai tudatosságát. Emellett saját olvasókönyveket és tanítási segédleteket szerkesztünk, és a szélesebb nyilvánosság számára is készítünk kiadványokat. A Feketemosó című ingyenes közéleti szabadlapunk 2014 és 2017 között havonta jelent meg. 2016-ban jelent meg a Velünk beszélj, ne rólunk!, 2017-ben pedig az Anya kiáll és beszél című kötetünk és a Választás mindenkié! című útmutatónk.

További információ kiadványainkról

Fotó: Várady István

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken és kutatásainkban, valamint, hogy minél több emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!