Adatvédelem

Közélet Iskolája – adatvédelmi tájékoztató

A Közélet Iskolája Alapítvány elkötelezett a személyes adatok védelme terén. 2018. május 25-én életbe lépett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; rövidített elnevezése „GDPR”). A rendelet itt elérhető.

Jelen tájékoztató ismerteti a Közélet Iskolája Alapítvány európai uniós szabályokkal összhangban álló gyakorlatát a személyes adatok kezeléséről.

Szervezeti adatok

Név: Közélet Iskolája Alapítvány
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.
Adószám: 18626654-1-41
Adatkezelő: Fernengel Ágnes ügyvezető igazgató; elérhetőség: kozeletiskolaja@gmail.com; postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.
Adatfeldolgozó: Dániel Anna; elérhetőség: kozeletiskolaja@gmail.com; postacím: 1026 Budapest, Pasaréti út 101.

Külső szolgáltatók adatvédelmi irányelvei

Honlap: A Közélet Iskolája által használt Smartagon weblap-menedzsment rendszer a látogatóinkról nem gyűjt és nem tárol személyes adatokat. Cookie-k felhasználásával anonim látogatási statisztikát készít a Google Analytics szolgáltatás segítségével.

A Közélet Iskolájának többféle formában lehet adományt adni. Az adományozási csatornák adatvédelmi irányelvei alább olvashatóak.

Az Iskola a hírleveleit a Mailchimp segítségével küldi ki, amelynek adatvédelmi irányelvei itt olvashatóak.

A személyes adatok tárolására a Dropbox online fájltároló szolgáltatását vesszük igénybe, amelyet a Dropbox Inc. üzemeltet. Ez lehetővé teszi állományok felhőben tárolását, szinkronizálását és megosztását. A Dropbox adatvédelmi irányelvei itt olvashatóak.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek

Az Alapítvány érzékeny személyes adatokat és 14 éven aluli gyermek személyes adatait nem tárolja. Az Alapítvány az adatokat mindig az érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű, online vagy papíralapú hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatbázisokat az Alapítvány kizárólag a munkaviszonyból és szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésére, az Alapítvány működtetésére, a kapcsolattartásra, a szervezet által elvégzett munkáról és a tervezett programokról szóló tájékoztatásra használja. Az adatokat harmadik félnek (kivéve, ha erre külön felhatalmazást kapunk), illetve a nyilvánosságnak nem teszi hozzáférhetővé és megteszi a szükséges intézkedéseket az adatvédelmi incidens elkerülésére.

Az adatokat az Alapítvány az Alapító Okiratban rögzített közhasznú céljai teljesítésének időtartamáig kezeli. Ha az adatközlő kéri adatai törlését, azt azonnal megtesszük.

Az Alapítvány hírlevelének címzettjeire és az Alapítvány önkéntesire vonatkozó adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.