Amire büszkék voltunk 2016-ban

Feketemosó

A Feketemosó egy havonta megjelenő, ingyenesen terjesztett, független közéleti magazin, ami közérthető módon tájékoztat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat fontos politikai kérdésekről, a társadalmi igazságosság szellemében. 2016-ban a Kettős Mérce bloggal együttműködésben 12 lapszám jelent meg összesen 4200 példányban, amit szociális és közösségi intézményeken keresztül juttatunk el azokhoz, akik nem jutnak Internethez.

"A Kürt utcában [budapesti nappali melegedő] zsinórra kellene fűzni egy példányt, mert mire én megyek, már sosincs belőle.

Állampolgári ismeretek képzés a Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utcai intézetében

A 12 hetes kurzus célja az volt, hogy a fogvatartottak jobban megismerjék a demokratikus jogállami berendezkedés filozófiáját és gyakorlati működését, illetve az ehhez kapcsolódó egyetemes állampolgári jogokat. A képzésen 15 fogvatartott vett részt.

A legfontosabb tanulsága, hogy mégsem vagyunk annyira elveszve, mint gondoltuk. A másik pedig az, hogy botrányosan keveset tudunk ezekről a dolgokról.”  

Társadalmi Egyenlőtlenségek – Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben

Ez a képzésünk a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásával és azok következményeivel ismertette meg az egri bv. intézetben fogvtartott nőket. A képzés célja az volt, hogy az itt megszerzett tudás révén a résztvevők jobban megérthessék az őket kölvevő társadalomban zajló folyamatokat, illetve az uralkodó társadalmi-politikai viszonyokat és így a szabadulásuk után könnyebben vissza tudjanak illeszkedni ebbe a társadalmi környezetbe és jobban tudjanak boldogulni benne. A képzésen 15 fogvatartott vett részt.

Sokat tanultam belőle. Nem szabad elsőre ítélkezni. Harcolni kell a jogainkért.

Erőszakmentes kommunikáció képzés

Ez a képzésünk abban próbálta segíteni a társadalmilag aktív állampolgárokat, hogy hatékonyan tudjanak kommunikálni a csoportjukban, szervezetükben vagy a hatalom képviselőivel, de közben ne nyomjanak el másokat a saját kommunikációjukkal. A képzésen 25 ember vett részt.

Ebben a csoportban azt tanultam, hogy az önérvényesítésem kommunikációval hogyan segíthető.” 

Moderátorképzés

Ez a képzés Magyarországon aktív társadalmi csoportokat támogatott abban, hogy fejleszteni tudják a szervezetük vitakultúráját, valamint megismerjék a demokratikus döntéshozatalt és a beszélgetések, szervezési találkozók levezetésének különböző módszereit. A képzésen 25 ember vett részt.

“A képzés nagyon hasznos ismereteket adott, amit a résztvevők fantasztikusan okos hozzászólásai gazdagítottak, a szervezők pedig barátságos és biztonságos légteret teremtettek, és épp megfelelő volt az elméleti és gyakorlati tudnivalók egyensúlya.”

Érdekérvényesítésés bázisépítés képzés

Ez a képzésünk a nyomásgyakorlás és az érdekvédelem technikáival, az aktivizmus különböző módszereivel, a hatalom képviselőivel való kommunikációval, a tagok toborzásnak, illetve a tömegbázis-építés lehetőségeivel és a média használatával ismertette meg a résztvevőket. A képzésen 20 ember vett részt.

“Síkraszállnál egy elnyomott csoportért? Szembeszállnál a hatalommal? Ezt nem tanítják az egyetemen! Ezt a Közélet Iskolájában tanítják!

Társadalmi mozgalmak filmekben

A 8 hetes képzés során inspiráló dokumentumfilmeken keresztül ismerkedünk meg a 20. század legnagyobb társadalmi mozgalmaival, a magyarországi lakhatási mozgalmaktól az észak-amerikai fogyatékosügyi szerveződésen keresztül a latin-amerikai gyárfoglalásokig. A képzésen 15 ember vett részt.

“A tömeg már magától mellénk áll, ha látja: az igazságért harcolunk, egy olyan probléma kapcsán, ami akárkit érinthet, és őszintén, szívvel küzdünk.”

Nemek közötti egyenlőtlenségek képzés

Ennek a képzésnek az volt a fő célja, hogy a résztvevők képessé váljanak arra, hogy a saját munkájukban fel tudjanak lépni a nemi egyenlőtlenségekkel szemben és így olyan szervezeteket vagy programokat tudjanak létrehozni és működtetni, amelyekben a nemek közötti igazságosság érvényesül. A képzésen 20 ember vett részt.

“Megerősítést adott az, hogy együtt dolgozhattam olyan emberekkel, akik tudatosak szeretnének lenni a nemek közti egyenlőtlenségek lebontásában. Segített elkezdeni megoldásokon gondolkodni, és megerősített abban is, hogy nem szabad szó nélkül hagyni, ha elnyomást észlelek, és támogatnom kell azt, aki szól, tesz ez ellen!”

“Híres leszek az interneten!” képzés

Ez a képzésünk gyakorlati ismeretekkel segítette a hátrányos helyzetű emberek érdekeit védő szervezetek, önszerveződő közösségek és társadalmi mozgalmak képviselőit, hogy gyorsan és egyszerűen eligazodjanak az interneten elérhető információk között, és saját tartalmat tudjanak készíteni a blogjukra és a Facebook oldalukra.
A képzésen 15 ember vett részt.

"Több olyan eleme volt a képzési napnak, ami nagyon hasznosnak bizonyult, ilyen volt pl. a kulcsszavas keresés statisztikája, a Google Trends, az RSS az Inforeader használatával, a hashtag és hasonló jelölések, a képszerkesztés és a szófelhő, sorolhatnám..., mind-mind könnyen és gyorsan elsajátítható és azonnal alkalmazható.”

A felszabadítás pedagógiája

Ezzel a képzéssel az volt a célunk, hogy megerősítsük a pedagógia, a rendszerkritikus gondolkodás és a politikai tudatosság szerepét a magyarországi társadalmi mozgalmak, civil szervezetek és informális csoportok munkájában.
A képzésen 15 ember vett részt.

“Módszertanában szerteágazó, rugalmas és sokszínű, filozófiájában pedig szilárd és elkötelezettséget követelő elmélettel ismertettek meg minket „képzőink”, beszélgetőtársaink. Egy szellemiséget megtanulni nem lehet. Megérteni, alakítani, ízlelgetni, elvetni részeit és kiemelni rejtett vonatkozásait, ez a folyamat, amelyen 3 nap beszélgetés alatt mentünk át. Segítségünkre pedig az a módszer volt, mellyel a képzők mederben tartottak minket. Azt tanultuk, ahogyan tanultunk.”

Közösségi nyári egyetem

A Közélet Iskolája már a negyedik alkalommal rendezte meg közösségi nyári egyetemét A Város Mindenkié csoporttal közösen, ahol ebben az évben mozgalmi sikerekkel és sikeres szövetségekkel foglalkoztunk. A két nap során sikeres kampányokat és eredményes együttműködéseket mutattunk be és arról beszélgettünk, mit lehet tanulni ezekből a jó tapasztalatokból annak érdekében, hogy Magyarországon is egyre erősebbek legyenek a társadalmi mozgalmak. A nyári egyetemen közel kb. 100 ember vett részt.

Az előadások innen elérhetőek

Hogyan szervezzünk csoportot?képzés

Ezen a képzésen a résztvevők arról tanultak, hogy hogyan működtessenek csoportokat, szervezeteket, illetve hogyan tudják továbbfejleszteni már meglévő szervezetük/csoportjuk munkáját. A képzésen 15 ember vett részt.

“Kötelező minden demokratikusan gondolkodó, változásra vágyó ember számára!

Stratégiai tervezés képzés

Ez a képzésünk abban segítette a magyarországi társadalmi mozgalmak és szervezetek tagjait, hogy  világos víziót tudjanak kialakítani és az ebben megfogalmazott rövid, közép és hosszú távú célok eléréséhez ki tudják dolgozni szervezeti stratégiájukat. A képzésen 15 ember vett részt.

“Nem érted, miért nem sikerül, pedig tudod, hogy fontos és jó célért küzdesz? gyere el, tanuld meg mi a stratégia, hogyan működik a jó kampány!

Stratégiai tervezés a Társadalomelméleti Kollégiumban

„Mivel a TEK identitásának nagy része az ideológiai és életmódbeli kísérletezésre adott tér, így nem volt könnyű általánosan elfogadott missziót megfogalmazni. A közösen lefolytatott munka, hosszú vita és irányító segítség nélkül viszont nem tudtuk volna átlátni, mit jelent nekünk a szervezet, és milyen folyamatokat tudunk tudatosabban kezelni. A munkafolyamat végére pedig sok olyan konkrét, megvalósítható tervet szavaztunk meg, amiket azóta elkezdtünk feldolgozni, és beépíteni a szervezeti működésünkbe.”

Szervezetfejlesztés a Járókelővel

2016 nyarán a Járókelő.hu csapata önkéntes tagjainak segítettünk abban, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és javaslataikat a szervezet működésével kapcsolatban.

Önállóan lakni – közösségben élni

Az Önállóan lakni – közösségben élni kutatócsapat tíz mozgássérült ember és három szövetséges együttműködése. A csoport 2016 szeptemberében kezdte el közös munkáját egy részvételi akciókutatás keretében. A kutatás célja az, hogy érintettek bevonásával adatelemzések, interjúk, kérdőívek segítségével felmérjük, hogy milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon egy fogyatékos, kerekesszékkel élő embernek az önálló (azaz semmiképpen nem intézményi) lakhatásra. Hiszünk abban, hogy az önálló lakhatás, az önálló életvitel mindenkit megillet. Kutatásunk azt próbálja meg feltárni, hogy ez miért nem valósulhat meg 2016-ban Magyarországon, illetve ha meg is valósul, akkor az érintett emberek milyen problémákkal szembesülnek a mindennapi életükben. Szeretnénk javaslatokat, megoldásokat találni arra, hogy mindenki számára elfogadható kompromisszumok szülessenek pl. a közlekedés, az oktatás, a munkavállalás, a támogató szolgálatok igénybevétele területén, melyek mind elengedhetetlenek az önálló élethez egy fogyatékos ember esetében (is).

Részvételi akciókutatás szakmai műhely

2016 szeptemberétől hatalkalmas műhelysorozatot szervezünk, amelynek során a részvételi akciókutatás történetét és módszertanát dolgozzuk fel, tapasztalatot cserélünk, és szakmai támogatást nyújtunk egymásnak. Az első két alkalommal a mély részvétel szellemiségével és gyakorlatával, valamint a fogyatékos emberek bevonásával végzett részvételi akciókutatásokkal foglalkoztunk. A műhely első két alkalmán összesen 40 ember vett részt.

Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?!

A Tettek ideje kiállítás láthatóvá teszi a lakásszegénységben élő emberek számára azokat az alulról szerveződő mozgalmakat, amelyek az emberhez méltó lakhatásért szerveződtek a 20. század során, valamint tájékoztassa őket a jelenleg is folyó küzdelmekről, kezdeményezésekről. A kiállítás hosszú távú célja a szegénységben élő emberek állampolgári tudatosságának és jogérvényesítésének erősítése, valamint a lakásszegénységből adódó problémák megértése és megoldási utak keresése az önszerveződés segítségével. A kutatásban kilenc lakásszegénységben élő ember és két társadalomtudós vett részt.

Velünk beszélj, ne rólunk!

A Velünk beszélj, ne rólunk! című könyv célja, hogy olyan embereket mutasson be, akik annak ellenére – vagy éppen azért –, hogy megtapasztalták az elnyomást és kirekesztettséget, közéleti, aktivista vagy érdekvédő szerepet vállaltak és vállalnak. A könyv inspirációként kíván szolgálni azok számára, akik nehéz körülmények között élnek vagy valamilyen hátrányt szenvednek, és modellt kíván mutatni arra, hogy hogyan képesek a legnehezebb körülmények között élő emberek is teljes jogú, másokért aktívan cselekvő állampolgárként élni. Mindenkiben ott szunnyad az érdekvédő, csak merni kell előcsalogatni magunkból! A kötet azoknak is szól, akik bár maguk nem tapasztaltak meg elnyomást vagy kirekesztettséget, és akár még részt is vesznek a közéletben, nehezen tudják elképzelni, hogy hátrányos helyzetű emberek közösségi vezetőkké váljanak. A kötetben tizenöt portré olvasható olyan aktivistákról és érdekvédőkről, akik saját hátrányaikból kovácsoltak erőt. Ők mind egy igazságosabb társadalomért dolgoznak, és azért, hogy a hozzájuk hasonló emberek helyzete javuljon.

Fotók: Várady István és Csécsei Ica

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken és kutatásainkban, valamint, hogy minél több emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!