Aktuális

Állampolgári újságírás és blogírás - képzés a Közélet Iskolájában

 

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktív társadalmi részvételét támogatja. Erre a képzésünkre azokat várjuk,

-    akik szívesen és rendszeresen posztolnak/posztolnának online felületen a társadalmi kérdésekről, esetleg civil szervezetük ügyeiről,
-    akik írnak/írnának cikkeket, beszámolókat, tudósításokat, kritikákat,
-    indítottak vagy indítanának blogot,
-    közepes vagy jobb íráskészséggel rendelkeznek

Mi az állampolgári újságírás?

Bárki képes aktívan részt venni a hírkészítésben, tudósításban, a társadalmi történések feldolgozásában. Sőt, kifejezetten fontos, hogy passzív fogyasztókból aktív, a saját és mások helyzetét mélyebben megértő állampolgárokká váljunk. A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek mások számára is érthetően megfogalmazni társadalmi témákat, tudást szerezzenek arról, hogy ezeket hogyan tudják feldolgozni és megjelentetni az írott sajtóban és a közösségi médiában. A képzés során kifejezetten az írásra koncentrálunk, annak tartalmára, hírértékére, befogadhatóságára és lehetséges felületeire, mert ez a kommunikációs forma az, ami a legtöbb embernek elérhető íróként és olvasóként is.

A csoportos képzésen felül egyéni konzultációkkal is segítjük a résztvevők munkáját.

Mikor? 2018. november 24-25 (szombat-vasárnap) és december 1. (szombat) 10-18h
Hol? Auróra közösségi központ (Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 11.)

A képzést Ámon Kata és Varga Márta tartja.

A képzésen a részvétel ingyenes, de ha be tudod fizetni a 30.000 Ft/fő részvételi díjat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy hátrányos helyzetű emberek is részt vehessenek a képzésen és programjaink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!

A képzés idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk.

Minden résztvevő utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is), aki ezt az igényét előre jelzi. Minden esetben a legolcsóbb utazási formát tudjuk csak támogatni. Ha valamelyik résztvevőnek olcsóbb szállást foglalni, mint utazást fizetni, azt is térítjük.

Jelentkezés az online elérhető űrlapon. Jelentkezési határidő: 2018. november 4. (vasárnap)

További információ: Fernengel Ági (06 20 957 1610), kozeletiskolaja@gmail.com

Fotó: Várady István

Közpolitikai mentorálás a CEU-n

 

Munkatársunk, Dósa Mariann az előző tanévben roma és menekült diákokat mentorált közpolitika témában a Közép-európai Egyetem két mesterszakra felkészítő programjának keretében (Roma Graduate Preparatory Program és Open Learning Initiative). Az RGPP program egy diákjának beszámolóját olvashatjátok a kurzusról.

Miután már munkatapasztalatot szereztem nemzetközi szervezeteknél, minisztériumoknál, ügynökségeknél, helyi önkormányzatoknál, valamint roma civilszervezeteknél és hálózatoknál Szerbiában, úgy döntöttem, a szerbiai roma közösségért akkor tudok többet tenni, ha tovább fejlesztem magam a közpolitika terén. Ezután választottam ki a Közép-európai Egyetem romákat továbbtanulásban segítő programját, az RGPP-t, ahol másokkal együtt egy tízhónapos Bevezetés a közpolitikába kurzuson vettem részt.

A nagyon összetett és átfogó, de mindenekelőtt nagyon élvezetes kurzus során Mariann rávezetett minket, hogy analitikusan és kritikusan gondolkozzunk közpolitikai problémákról, megoldásokról és az általánostól eltérő lehetőségekről is. A kurzust úgy tervezték, hogy tágítsa a látókörünket, a figyelmünket a közpolitikai témákra, fogalmakra és elméletekre irányítsa, és ezeket kritikai szövegeken, órai beszélgetéseken és prezentációkon, írásgyakorlatokon keresztül vitattuk meg.

Az órák tökéletes környezetet és lehetőséget teremtettek olyan általánosabb kérdések megvitatására is mint: Mi az a közpolitika? Mi a kapcsolat a közpolitika, a politika és a hatalom között? Csak úgy, mint ennél specifikusabb kérdésekre: Mi az a társadalom-, egészség-, oktatás-, foglalkoztatás-, kisebbségpolitika? Én személy szerint nagyon hasznosnak találtam a kurzus második felében tanult elméleteket és elemzési kereteket, amiket a közpolitika megértésére és igazolására vagy akár kritizálására is használhatunk. Ezek lehetővé tették számomra, hogy tanuljak róluk és használjam is ezeket a magyarázó és kritizáló eszközöket, és komolyabban alkalmazzam is ezeket olyan közpolitikai problémákon, amikkel a roma közösségek napi szinten szembesülnek. Összességében a kurzus során lehetőségem volt tanulni arról, hogy milyen egy kutatási folyamat, és milyen módszerekkel érdemes közpolitikát kutatni. A mentorom segítségével egy kutatási anyagot készítettem a kurzus végére, amiben többféle kutatási módszert és felfogást is alkalmazok, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a közpolitikai diskurzus valódi eredményeken alapuljon.

Először azért jelentkeztem az RGPP programba, hogy az angol nyelvben fejlődjek, és hogy felkészüljek a közpolitika mesterszakra. De a Bevezetés a közpolitikába kurzus nem csak azokat az alapképességeket és tudást adta meg nekem a közpolitika területéről, amit vártam tőle, hanem olyan eszközöket és önbizalmat, amivel tényleges változást hozhatok a közösségemnek.

Igor Kostic

 

Tutoring Roma and refugee students at CEU

 

In the past school year, our colleague Mariann Dósa was tutoring Roma and refugee students in Public Policy in the two master's studies preparatory programs of Central European University: the Roma Graduate Preparatory Program and the Open Learning Initiative. You can read an account of the classes by a student of RGPP below.

After gaining working experience with international organizations, ministries, agencies, local self-governments, as well as with Roma CSOs and networks in Serbia, I decided to pursue further academic development in the field of public policy in order to achieve more for Roma community in Serbia. As a next step, I have chosen the Roma Graduates Preparation Program (RGPP) of Central European University, where I have, among others, attended the ten-months-long course of Introduction to Public Policy.

During very complex and extensive, but foremost enjoyable course, I have been guided toward thinking analytically and critically about policy problems, solutions, and alternative perspectives to mainstream paradigms. The course was designed around raising awareness and debating fundamental policy issues, concepts, and theories in the field of public policy through critical readings, in-class discussions and presentations, and writing practice.

The course was a perfect environment and opportunity to explore the general questions like What is Public Policy, What is the relationship between policy, politics, and power?, as well as more specific: What are Social, Health, Educational, Employment, Minority policies. I have personally appreciated very much further course’s focus on theories and conceptual tools utilized in understanding, justifying as well as criticizing policies. This enabled me to learn about and practice using these explanatory and critiquing tools and applying it in greater depth on the policy issues that Roma communities are facing on a daily bases. Ultimately, during the course, I had the opportunity to learn about the research process and methods of pursuing research in the field of public policy, as well. Guided by the mentor, I have worked on a final research paper, at the same time learning about different research approaches and methods in public policy, which is the essential tool in bringing evidence to policy discussion.

At first,  I have applied to RGPP to advance my English language skills and to prepare myself for further MA Public Administration Studies. However, Introduction to Public Policy course gave me not only fundamental skills and knowledge about the field of public policy but moreover, tools and self-confidence to bring desired changes to my community.

Igor Kostic

„Our operation will be more organized and transparent” – report on the group-organizing training

 

As a member of the „Christians for Gays” group, I had the chance to participate in the training of the School of Public Life titled „How to organize a group?” Over the past years, we have often felt in our group that we do not have enough knowledge to lead and organize ourselves in an appropriate way. This is why we were very happy to hear that the School of Public Life offered such a training.

The themes of the training were very exciting: we learned and talked about things that are essential to the operation of a group. Over the two days, we engaged in many practical exercises, which we solved in groups. Besides learning together, these workshops were a perfect chance to get to know each other, the different organizations the participants represented and the challenges they face. The practicality of the training helped us understand the theory of group organizing, so we can apply it easily to our own organizations.

From all the interesting things, I would highlight the exercise that made us think about the barriers of expanding our group from the points of view of people committed to the organization at very different levels and in many different ways.
We also got an introduction to strategic planning by planning together the strategy of my own organization. It was a very positive experience for me to see how different participants helped me develop our strategy with so much enthusiasm and empathy.

All in all, these were very inspiring two days and I think our group will profit a lot from it. We will be able to clear a lot of undefined things and our operation will become more organized and transparent. Thanks a lot to Közélet Iskolája for the opportunity!

András Papp

Stratégiai tervezés - képzés a Közélet Iskolájában

 

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktív társadalmi részvételét támogatja.

Erre a képzésünkre érdekvédő szervezetek, önszerveződő közösségek és társadalmi mozgalmak képviselőit várjuk, akik szeretnék, ha a szervezetüknek lenne világos víziója rövid, közép és hosszú távú céljairól, és kidolgozott stratégiája ezeknek a céloknak az elérésére.

A képzés tervezett témái:
•    a vízió szerepe a szervezet és a tagok életében
•    a stratégia jelentősége egy szervezet életében
•    a stratégiaalkotás módszertana

A képzésen előnyt jelent, ha egy szervezetet több (max. 3) ember képvisel, mert így könnyebb lesz alkalmazni az itt tanult szemléletet és módszereket.

Mikor? 2018. december 15-16. (szombat-vasárnap), 10.00-18h
Hol? Auróra közösségi központ (Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 11.)

A képzést Ivány Borbála, Fernengel Ági és Udvarhelyi Tessza tartják.

A képzésen a részvétel ingyenes, de ha be tudod fizetni a 20.000 Ft/fő részvételi díjat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!

A képzés idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk.

Minden résztvevő utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is), aki ezt az igényét előre jelzi. Minden esetben a legolcsóbb utazási formát tudjuk csak támogatni. Ha valamelyik résztvevőnek olcsóbb szállást foglalni, mint utazást fizetni, azt is térítjük.

Jelentkezés a Közélet Iskolája honlapján elérhető jelentkezési lapon. Jelentkezési határidő: 2018. november 26. (hétfő)

További információ: Udvarhelyi Tessza (06 20 381 8996), kozeletiskolaja@gmail.com

Bázisépítés és érdekvédelem - képzés a Közélet Iskolájában

 

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktív társadalmi részvételét támogatja.

Erre a képzésünkre elsősorban olyan hátrányos helyzetű emberek érdekvédelmével  foglalkozó szervezetek és önszerveződő közösségek tagjait várjuk, akik:
•    szeretnék fejleszteni a szervezetük/közösségük érdekérvényesítő képességét és
•    megtanulni, hogyan tudnak széles tömegbázist építeni a mozgalmuk számára.

A képzés tervezett témái:
•    a nyomásgyakorlás és érdekvédelem technikái
•    az aktivizmus módszerei
•    találkozás a hatalommal
•    tagok toborzása és tömegbázis-építés
•    a média használata

Mikor? 2018. október 27-28. (szombat-vasárnap), 10.00-18.00 óráig
Hol? Auróra Közösségi központ (Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 11.)

A képzést Kiss Anna és Udvarhelyi Tessza tartják.

A képzésen a részvétel ingyenes, de ha be tudod fizetni a 20.000 Ft/fő részvételi díjat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!

A képzés idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk.

Minden résztvevő utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is), aki ezt az igényét előre jelzi. Minden esetben a legolcsóbb utazási formát tudjuk csak támogatni. Ha valamelyik résztvevőnek olcsóbb szállást foglalni, mint utazást fizetni, azt is térítjük.

Jelentkezés az itt elérhető jelentkezési lap kitöltésével. Ha nem tudod kitölteni az űrlapot, hívj minket telefonon vagy írj emailt!

Jelentkezési határidő: 2018. október 14. (vasárnap)

További információ: Udvarhelyi Tessza (06 20 381 8996), kozeletiskolaja@gmail.com

Fotó: Várady István

 

Video advocacy – report about the training

 

See and make others see through the eyes of the camera! I was happy to read the call for participation in this training that my association received from the School of Public Life. And I applied! I told the chairman of my association on the phone that I know we lack the resources, but I will give it a try. And I succeeded!

The training was important for me because in the Association of Patients with Rheumatism for the Targeted Therapy, my job is to keep our webpage and other media platforms up-to-date. Video making was missing from my communication toolkit, because I didn’t have enough knowledge about it.

I travelled enthusiastically and happily to Budapest from the countryside to learn as a 67-year-old because I want to do a lot more for the people with disadvantages in my association.

I got to know István Gábor Takács and Ádám Surányi from Rightsreporter Foundation as amazingly helpful people with great knowledge. Nothing was impossible for them even when they had to solve the most unexpected technical problems. They did all this smiles on their faces, a positive attitude and with a huge amount of knowledge.
What did I learn? A lot of things in which I was always interested. On the first day, video advocacy theory and strategies that we analyzed through several examples. The second day was about production including the necessary equipment, camera settings, basic video knowledge, composition, interview techniques and image editing. I enjoyed it especially because it was a very active day.

The third day was the day of follow-up. We got to know the Blackmagic Design Da Vinci Resolve program. We practiced cutting, subtitling and other important technical things on our video recordings from the day before, and then we watched our completed works cheerfully.

The follow-up was a challenge for me because I progressed slowly due to my poor computer knowledge. But István and Ádám were there at the right moment and put me back on track. I am thankful to them! Now, what is left for me is practice, so that I can use this knowledge in my advocacy work as soon as possible.

Thanks to the School of Public Life for the opportunity! I wish them success in their very useful work and I hope I will have the chance to participate in another training in the future.

Lajos Weisz

Photo: István Várady

As a man I also suffer from the gender role expected of me – report about our gender training

 

I participated in the training about gender roles, because I didn’t know enough about the subject. I expected to get to know more about the discrimination that women experience today in Hungary. Compared to this, I got a lot more, because the training enlightened a lot more things for me. For example the fact that I do not treat women as equal partners in many of my relationships. I realized that I, too, suffer as a man from the gender roles expected of me. It is better for me, too, if I don’t have to meet expectations just because I am a man, and it is better for me, too, if I don’t expect things from the other person just because I suppose what and how they should do.

Instead, let’s talk with the other person – as we did in the training – and doing so, we can get better results as we work together.

Before the training, I was excited about how it was going to think about questions of which my social group is the cause and the maintainer. But the presence of trainers, Móni and Mariann, was reinforcing all along. First of all, it was clear that they are familiar with the subject – the two days were super-informative. On the other hand, they never made me feel that I am the oppressor, instead, they listened openly when I expressed my opinion.

I would recommend this training to everybody. Apart from the subject itself, one of the best things in the training was that I could meet people who I didn’t know before, and who I would happily meet again. We started out as strangers, but we got to know each other a little. I realized how narrow my world is, and how rarely I have the chance to think together with unknown people in such a calm and safe environment. It was super to meet so many kinds of people, who are out of my circle and experience that I can broaden the boundaries of my world by participating in such a training.

Zoltán Somogyvári

Photos by István Várady

Az önkormányzat mi vagyunk! Műhely civil közösségeknek az önkormányzati választásokról

 

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett csoportok aktív társadalmi részvételét támogatja.

Erre a műhelyünkre olyan civil szervezetek és önszerveződő közösségek képviselőit várjuk, akik aktívak helyi ügyekben és szeretnének tervet készíteni arról, hogyan tudnak szerepet vállalni a 2019-es önkormányzati választásokon és ezek segítségével biztosítani a számunkra fontos ügyek képviseletét.

A műhely tervezett témái:

•    a választási rendszer működése és lehetséges változásai
•    lehetséges civil stratégiák a választásokkal kapcsolatban
•    szervezeti stratégiák kialakítása a 2019-es választásokra

A műhelyen előnyt jelent, ha egy közösséget min. két fő képvisel, mert így könnyebb lesz közösen dolgozni az egyes szervezetek céljain, stratégiáján.

Mikor? 2018. szeptember 7-8-9. (péntek-szombat-vasárnap) 10-18h
Hol? Auróra Közösségi központ (Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 11.)

A képzést Sebály Bernadett, Varga Márta és Udvarhelyi Tessza tartják.

Pénteken a képzés után, 18 és 20 óra között filmvetítésre is sor kerül, amelyen a részvétek nem kötelező.

A műhelyen a részvétel ingyenes, de ha be tudod fizetni a 30.000 Ft/fő részvételi díjat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!

A műhely idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk. Minden résztvevő utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is), aki ezt az igényét előre jelzi. Csak a legolcsóbb utazási formát tudjuk támogatni. Igény szerint, szállást is tudunk szervezni annak, aki ezt előre jelzi.

Jelentkezés a Közélet Iskolája honlapján elérhető jelentkezési lap kitöltésével. Ha nem tudod kitölteni az űrlapot, hívj minket telefonon vagy írj emailt és segítünk!
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 23. (csütörtök) éjfél - MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 29. SZERDA ÉJFÉL

További információ: Udvarhelyi Tessza (06 20 381 8996), kozeletiskolaja@gmail.com

Fotó: Várady István

Hogyan szervezzünk csoportot? Képzés a Közélet Iskolájában

 

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amely a kirekesztett emberek és csoportok aktív társadalmi részvételét támogatja.

Ezen a képzésen a résztvevők megtanulhatják, hogy működtessenek csoportokat, szervezeteket. A képzésre elsősorban hátrányos helyzetű és/vagy a társadalmi igazságosságért küzdő aktivistákat, önkénteseket, szervezőket várunk, akik

•    szeretnének új csoportot indítani érdekvédelmi/közösségi témában
•    szeretnék fejleszteni működő szervezetük/csoportjuk munkáját

A képzés tervezett témái:
- a csoportszervezés alapjai
- új tagok toborzása és beilleszkedése
- beszélgetések és szervezői találkozók szervezése
- demokratikus döntéshozatal
- mit jelent közösségi vezetőnek lenni

Mikor? 2018. szeptember 1-2. (szombat-vasárnap) 10-18h
Hol? Auróra Közösségi központ (Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 11.)

A képzést Sebály Bernadett és Udvarhelyi Tessza tartják.

A képzésen a részvétel ingyenes, de ha be tudod fizetni a 20.000 Ft/fő részvételi díjat, akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy a képzéseink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!

A képzés idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk. Minden résztvevő utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is), aki ezt az igényét előre jelzi. Csak a legolcsóbb utazási formát tudjuk csak támogatni. Igény szerint, szállás is tudunk szervezni annak, aki ezt előre jelzi.

Jelentkezés a Közélet Iskolája honlapján elérhető jelentkezési lap kitöltésével. Ha nem tudod kitölteni az űrlapot, hívj minket telefonon vagy írj emailt és segítünk!

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 19. (vasárnap) éjfél

További információ: Udvarhelyi Tessza (06 20 381 8996), kozeletiskolaja@gmail.com

Fotó: Várady István

Newest Newer
Older Oldest