Aktuális / éves beszámoló

Éves beszámoló - 2017

 

A KÖZÉLET ISKOLÁJA ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait az alább összefoglalt tevékenységekkel valósítottuk meg 2017-ben.

1.    Oktatás, képzés

2017 folyamán összesen 17 képzést tartottunk. A résztvevők száma összesen közel 300 volt, a visszajárókat is tekintetbe véve mintegy 250 különböző embert értünk el. A résztvevők kb. egyharmada volt valamilyen kirekesztett társadalmi csoport vagy kisebbség tagja, a többiek szociális területen, illetve civil szervezetekben dolgozó szakemberek voltak. A résztvevők toborzásának módja, amely nem változott a korábbi évek gyakorlatához képest: terjesztés a Közélet Iskolája Facebook oldalán és honlapján, a képzések felhívásainak célzott eljuttatása a Közélet Iskolája szimpatizánsaihoz és budapesti szociális és közösségi intézményekhez, személyes meghívások.

A képzések, melyek helyszíne 2017-ben is a legtöbb esetben az Auróra közösségi központ volt, a hátrányos helyzetű résztvevők számára ingyenesek. Szükség szerint utazási támogatást, a vidéki résztvevőknek szállást biztosítottunk ebben az évben is, emellett mindenki kapott ebédet, kávét, teát és rágcsálnivalót a képzések idején.

2017-benn folytattuk a közösségi szállásadás gyakorlatát is, amikor az Iskola szimpatizánsai szállásolták el egy-egy képzésünk vidéki résztvevőit, önkéntesen, szívességi alapon.

A képzési felhívásokban mindig közöljük, hogy aki teheti, a részvételhez járuljon hozzá adománnyal. 2017-ben 556 000 forint képzési hozzájárulást adott adományként 72 fő, azaz a résztvevők közel egynegyede. Ők azok, akik saját maguk vagy küldő szervezetük segítségével ezt megengedhették maguknak.

A korábbi évekhez hasonlóan a képzések többségét a Közélet Iskolája egy munkatársa tartotta meg egy külső szakértő, illetve több esetben meghívott vendégelőadók részvételével. Szervezetünkben folyamatosan nő a külső képzők száma, 2017-ben 17 jól felkészült szakértő segítette a magas színvonalú képzések megvalósítását.

A csoportok maximális létszáma a korábbi, jól bevált gyakorlat szerint max. 20-25 fő. Túljelentkezés esetén ebben az évben is a hátrányos helyzetű jelentkezőket részesítettük előnyben.

Alapozó képzéseink:

A folyamatosan fennálló igényt kielégítve minden tanévben megtartjuk az alábbi alapozó képzéseket:

A Hogyan szervezzünk csoportot? című kétnapos képzésen ebben az évben 17 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Az Érdekérvényesítés és bázisépítés című kétnapos képzésen 21 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Elméleti képzéseink:

A felszabadítás pedagógiája címmel 2015 és 2016 után immár harmadszor, 2017-ben is tartottunk képzést az Artemisszió Alapítvánnyal együttműködésben egy 3x2 napos kurzus keretében, amelyen 15 ember vett részt.

Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/nemcsak-pedagogiai-szemlelet-hanem-cselekvesi-folyamat-beszamolo-a-felszabaditas-pedagogiaja-kepzesrol-1
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-felszabaditas-pedagogiaja-a-masodik-alkalom-utan
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-felszabaditas-pedagogiaja-beszamolo-a-3-alkalomrol

2017-ben a Balassagyarmati Büntetés-végrehajtási Intézetben tartottuk meg a Társadalmi egyenlőtlenségek a mai Magyarországon című képzésünket 10 héten keresztül heti egy alkalommal, tíz fogvatartott férfi részvételével.
Beszámoló >>>

Az eddig csak börtönökben tanított állampolgári jogi tananyagunkat idén egy nyitott csoporttal is megtartottuk, a TASZ-szal együttműködésben, A jogaid nem védik meg magukat címmel, 8 alkalommal, heti rendszerességgel. Az induló létszám 12 volt, közülük 7-en maradtak a végére.
Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-jogaid-nem-vedik-meg-magukat-egy-resztvevo-beszamoloja
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-jogaid-nem-vedik-meg-magukat-kepzesi-beszamolo-az-egyeni-projektekrol

Civil szervezetek munkájának tudatos tervezéséhez adott elméleti és gyakorlati segítséget a kétnapos Stratégiai tervezés című képzés, melyen 20 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Gyakorlati képzéseink:

Az Erőszakmentes kommunikációról szóló egynapos képzést a 2015 és 2016 évi képzést követően ebben az évben egy alkalommal tartottuk meg, 18 fő részvételével, a NANE közreműködésével.
Beszámoló >>>

Média az érdekképviseletben címmel idén háromnapos képzést tartottunk 18 fő részvételével. Témáink voltak: a közösségi média használata, a főáramú sajtó használata, a sajtókampányok felépítése és a nyilatkozással kapcsolatos tudnivalók.
Beszámoló >>>

Ki mit tud a helyi ügyekről? címmel a közérdekű adatok használatáról az érdekvédelemben - volt tárgya egy kétnapos képzésnek a LogMeIn cég támogatásával, amelyen 5 fő vett részt.

Grassroots organizing címmel egynapos angol nyelvű képzést tartottunk (a CEU 20 diákjának) a társadalmi mozgalmakról és az alulról szerveződő érdekvédelem és aktivizmus elméletéről és módszereiről.
Beszámoló >>>

A TASZ Fogyatékosság erő! című képzéssorozat keretében együttműködő partnerként összesen hét szervezet több mint 20 képviselőjének nyújtottunk képzést a csoportszervezés alapjairól, a stratégiai tervezésről és a toborzásról. A projekt 2018-ban folytatódik.

Egyéb pedagógiai programjaink:

A csoportos problémamegoldásról, döntéshozásról és konfliktuskezelésről tartottunk három alkalmas képzést 19 fő részére, amelyen a moderálás alapjain túl ismereteket szereztek a résztvevők a grafikus facilitálásról és a közösségi meditációról is.
Beszámolók:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/kozossegi-mediacio-es-bekito-korok-beszamolo
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/grafikus-facilitalas-egy-resztvevo-beszamoloja

Részvételi akciókutatás műhely: 2016 szeptemberében indítottunk egy 6 alkalomból álló szakmai műhelysorozatot a részvételi akciókutatás módszertanáról. 2017 során ebből négyet tartottunk meg alkalmanként 18-20 fő résztvevővel. A sorozat keretében 6 szervezet mutatta be munkáját.
Beszámoló >>>

Képzések menekülteknek: 2017 során kétféle képzést is tartottunk a Közép-európai Egyetem (CEU) menekült-oktatási programjában, az OLIve-ban. A Menedék Egyesülettel közösen összesen 12 műhelyfoglalkozást tartunk a program diákjainak, emellett Társadalompolitika tantárgyból tart egyik munkatársunk egyéni órákat egy menekült diáknak.
Beszámoló >>>

Társadalmi mozgalmak filmekben címmel filmklubot szerveztünk, ahol 8 héten át heti rendszerességgel mutattunk be egy-egy társadalmi problémával foglalkozó alkotást. Ezen a programon alkalmanként 15 fő vett részt.
Beszámoló >>>

Hatodik Nyári egyetemünket A Város Mindenkié csoporttal közös szervezésben a civilség és politika kapcsolata témájában tartottuk meg. A két nap alatt nyolc szervezet ismertette munkáját, programját, stratégiáját a témában és két filmet néztünk meg közösen. A kétnapos programon mintegy száz fő vett részt.
Beszámoló >>>

2.    Kutatás

Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?

2017-ben utolsó szakaszába ért a 2016-ban indult programunk: a Tettek ideje kutatás eredményeit egy utazó kiállítás, számos műhelybeszélgetés és egy a múzeumi szakemberek és lakásszegénységet megtapasztalt kutatók együttműködésében a Kassák Múzeumban megrendezett időszaki kiállítás mutatta be, A Tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. században címmel. Az utazó kiállítás molinói 2017 egész évben az Auróra közösségi ház utcára néző falán voltak láthatók 0-24 órában.
Összefoglalók >>>
Feketemosó különszám >>>
Kassák Múzeum >>>

A Tettek ideje kutatás rangos nemzetközi elismerésben is részesült. Elnyertük a SozialMarie egyik 2000 eurós díját, amely olyan kezdeményezéseket jutalmaz, amelyek új megközelítésmódokkal innovatív válaszokat adnak napjaink társadalmi kihívásaira.
Bővebben >>>

Önállóan lakni – közösségben élni

Az Önállóan lakni - közösségben élni kutatócsapat tíz mozgássérült ember és négy szövetséges együttműködéseként indult 2016-ban. A kutatás annak feltárására irányult, hogy milyen lehetőségei és akadályai vannak a fogyatékos emberek önálló lakhatásának ma Magyarországon. A kutatás lezárulta után a csoport érdekvédelmi tevékenységbe kezdett az akadálymentes tömegközlekedésért és az önálló lakhatásért, most már több mint 20 taggal, melyet a Civil Kollégium Alapítvány is támogat egy közösségszervező fizetésének biztosításával.
Bővebben >>>

3.    Stratégiai tervezés

2017 során összesen hét civil szervezetnek segítettünk a stratégiai tervezésben és abban, hogy tudatosan, átgondoltan és így valóban hatékonyan és eredményesen tudják végezni munkájukat: Bálint Ház, Jogriporter Alapítvány, Budapest Pride, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság, Replika – társadalomtudományi folyóirat, Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, Utcáról Lakásba Egyesület.
Bővebben >>>

4.    Kiadványok kiadása és terjesztése

Velünk beszélj, ne rólunk!

A 2016-ban 500 példányban megjelent első könyvünk 2017-ben szinte teljesen elfogyott a Napvilág Kiadó segítségével, illetve saját terjesztésünkben.
Bővebben >>>

Anya kiáll és beszél

2017-ben elkészült az aktivistákat és érdekvédőket bemutató könyvsorozatunk második része. Az Anya kiáll és beszél című kötet bemutatja, hogy az anyaság milyen akadályokat gördít a nők politikai szerepvállalása elé, ezeket az akadályokat hogyan lehet leküzdeni és ez a szerepvállalás mit jelent az érintett nők számára. A könyv a Napvilág Kiadó gondozásában, 500 példányban jelent meg.
Bővebben >>>

Feketemosó

Az elmúlt tanévben is folytattuk a Feketemosó című közéleti szabadlapunk kiadását. A havi 350 példányban megjelenő lapot szociális és közösségi intézményeken, illetve közösségi vezetőkön keresztül juttattuk el hátrányos helyzetű emberekhez, akik e nélkül nem jutnak hozzá független, minőségi közéleti tájékoztatáshoz. Két év után, 2017 decemberében a lap kiadását felfüggesztettük.
Bővebben >>>
A lap kiadásának felfüggesztéséről bővebben >>>

5.    Egyéb tevékenységek

Tanévnyitó: 2017 szeptemberében tartottuk meg 4. tanévnyitónkat 25 fő részvételével, ahol kerekasztal beszélgetést tartottunk arról, hogy mi a szerepe a társadalmi helyzetnek a választásokon való részvételben.
Bővebben >>>

Mártát a Magdolnának! 2017 tavaszán a Közélet Iskolájának csapata támogatta Bolba Márta evangélikus lelkész kampányát az áprilisi józsefvárosi időközi képviselőválasztáson. A jelöltet indító Közöd Civil Társasággal közösen A választás mindenkié! címmel segédletet készítettünk az alulról szerveződő csoportok helyi választási kampányához.
Bővebben >>>

Mozdulj a Losiért! 2017 őszén a Civil Kollégium Alapítvány támogatásával indult el a Mozdulj a Losiért program Józsefvárosban. A közösségszervező program célja, hogy megerősítse a Losonci Általános Iskola szülői közösségét és konkrét fejlesztéseket kényszerítsen ki az iskola fenntartójánál. A programot Badzsó Istvánné Angéla valósítja meg a CKA támogatásával.
Bővebben >>>

Civilizáció kampány: 2017-ben is folytatódott a Civilizáció kampány a Közélet iskolája részvételével, amelyben számos civil szervezet működik együtt a civil szektort megbélyegző és ellehetetlenítő kormányzati intézkedésekkel szemben.
Bővebben >>>

Szabad Október Fesztivál: 2017-ben második alkalommal szerveztük meg a Szabad Október Fesztivált, ebben az évben is a Gólya Szövetkezeti Presszóval és a Kettős Mérce bloggal közösen, azzal a céllal, hogy az 1956-os és az Őszirózsás forradalmak baloldali gyökereit felelevenítsük és újra élővé tegyük.
Bővebben >>>

Ashoka-tagság: Munkatársunkat, Udvarhelyi Tesszát választotta meg a világ nyolcvan országában jelen lévő nemzetközi civil szervezet a 36. magyar Ashoka-taggá. Avatására kétéves kiválasztási folyamatot követően 2017 januárjában került sor. Mozgalomépítő tevékenységét, egymásra szervesen épülő szervezetek alapítását ismerték el ezzel a gesztussal.
Bővebben >>>

6.    Kommunikáció:

Honlap
2017 folyamán havi átlagban 700 látogató átlagosan egy alkalommal látogatta meg az oldalt. A látogatók visszatérési aránya kb. 60%.

Facebook
2017 végén 2600 lájkolónk volt, számuk hetente kb. 15 fővel emelkedik.

Hírlevél
A Közélet Iskolája hírlevelét 2015 márciusa óta juttatjuk el e-mailes formában a szervezet szimpatizánsaihoz (képzések és egyéb programok résztvevői). A címzettek száma 2017 végén 700 fő.

Megjelenés a sajtóban
A Közélet Iskolája a sajtóban 47 alkalommal jelent meg 2017 során.

7.    Önképzés
Storytelling műhely: munkatársunk, Udvarhelyi Tessza a MagNet Bank és az Ashoka közös szervezésében vett részt egy egynapos képzésen a storytelling módszertanáról.

Regionális Ashoka találkozó: munkatársunk, Udvarhelyi Tessza Lengyelországban járt egy kétnapos találkozón, ahol kelet-európai Ashoka-tagokkal cserélt tapasztalatot a társadalmi változások előmozdításának módszereiről.

Az egyetemi “közösségi oktatás” lehetőségei: munkatársunk, Dósa Mariann Skóciában részt vett egy, az Erasmus+ program keretében megvalósult tanulmányúton, ahol olyan közösségi célú kezdeményezéseket, illetve egyetemi tanszékeket látogatott meg, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak annak a helynek a tágabb közösségéhez, ahol működnek.

8.    Kuratórium, Tanácsadó Testület, közhasznúság

A Közélet Iskolája Alapítvány Kuratóriuma 2017-ban két ülést tartott. Többek között megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi beszámolót és költségvetést, valamint az Alapítvány 2017. évi szakmai stratégiáját. Ugyancsak a tevékenységek jövőbeli stratégiai kérdéseiről folytatott konzultációt az első alkalommal összehívott Tanácsadó Testület.

Két lezárt pénzügyi évet követően 2017-ben sor került az Alapítvány közhasznú jogállásának bejegyzésére és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosítására.

Az Alapító Okirat olvasható a honlapon >>>

9.    Személyi ügyek

2017-ban az Alapítványban három fizetett munkatárs dolgozott. Udvarhelyi Éva Tessza ügyvezető igazgató és Dósa Mariann oktatási programvezető mellett Badzsó Istvánné Angéla a Mozdulj a Losiért program közösségszervezőjeként erősíti a csapatot. Ezen kívül Csengei Andrea az Önállóan lakni kutatócsoport egyik koordinátora. Folytattuk a szegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását is. A fotózást és a kiadványok terjesztést 1-1 fő végezte alkalmi munkavállalóként, egyszerű munkaszerződéssel.

Az Alapítvány munkáját 2017-ban is önkéntesek segítették. A pénzügyeket a korábbi évekhez hasonlóan Dániel Anna önkéntes kezeli, és önkéntesek segítik a kiadói munkát, illetve a kutatást is. Az adományszervezést Ledniczky Lívia segíti önkéntesként, mint a Közélet Iskolája nagykövete. Többen technikai és fordítási segítséget nyújtottak a működéshez. A folyamatos munkát végzőkkel önkéntes szerződést kötöttünk.

A Közélet Iskolája csapatáról bővebben >>>

10.    A működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája 2017-ben is az Auróra közösségi központban működött. A honlap technikai üzemeltetését a Smartagon.com biztosítja térítésmentesen, a karbantartást munkatársaink és önkénteseink végzik.

Fotó: Vörös Anna

Éves beszámoló - 2016

 

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait az alább összefoglalt tevékenységekkel valósítottuk meg 2016-ban.

1.       Oktatás, képzés

2016 folyamán összesen 15 képzést tartottunk. A résztvevők száma összesen közel 300 volt, a visszajárók miatt mintegy 250 embert értünk el. A résztvevők toborzásának módja, amely nem változott a korábbi évek gyakorlatához képest: terjesztés a Közélet Iskolája Facebook oldalán és honlapján, a képzések felhívásainak célzott eljuttatása a Közélet Iskolája szimpatizánsaihoz és budapesti szociális és közösségi intézményekhez, személyes meghívások.

A képzések, melyek helyszíne 2016-ban is legtöbb esetben az Auróra közösségi központ volt, a hátrányos helyzetű résztvevők számára ingyenesek. Szükség szerint utazási támogatást, a vidéki résztvevőknek szállást biztosítottunk, emellett mindenki kapott ebédet, kávét, teát és rágcsálnivalót a képzések idején.

2016-ban elkezdtük a közösségi szállásadás gyakorlatát is, amikor az Iskola szimpatizánsai szállásolták el egy-egy képzésünk vidéki résztvevőit, önkéntesen, szívességi alapon. Több alkalommal tudtunk ilyen módon szállást biztosítani a résztvevőknek, amivel megtakarítottunk némi pénzt és közösségi kapcsolatokat is építettünk.

A felhívásokban mindig közöljük, hogy aki teheti, a részvételhez járuljon hozzá adománnyal. 2016-ban 388.000 forint képzési hozzájárulást adtak adományként azok, akik saját maguk vagy küldő szervezetük segítségével ezt megengedhették maguknak.

A 2015. évhez hasonlóan szinte minden képzést a Közélet Iskolája egy munkatársa tartott meg egy külső szakértő, illetve több esetben meghívott vendégelőadók részvételével; de 2016-ban már egy olyan képzésünk is volt, amelynek megtartásában nem vett részt közvetlenül Közélet Iskolája munkatárs (Híres leszek az interneten képzés).

A csoportok maximális létszáma 25 fő, túljelentkezés esetén a hátrányos helyzetű jelentkezőket részesítjük előnyben.

Elméleti képzéseink:

A felszabadítás pedagógiája címmel képzést tartottunk az Artemisszió Alapítvánnyal együttműködésben egy 3x2 napos kurzus keretében, melyen 18 fő vett részt.

Beszámolók: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/a-felszabaditas-pedagogiaja-beszamolo-1 és http://www.kozeletiskolaja.hu/post/beszamolo-a-felszabaditas-pedagogiaja-kepzes-2-reszerol)

Társadalmi mozgalmak filmeken címmel a Zöld Pók Alapítvánnyal kötött megbízási szerződés megvalósításaként 8 hetes képzést tartottunk, melynek során társadalmi mozgalmakról készült dokumentumfilmeket vetítettünk és vitattunk meg a résztvevőkkel, meghívott előadók segítségével. A képzésen 10 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/mozgalmi-kepzesen-voltunk

Társadalmi egyenlőtlenségek címmel tartottunk képzést 12 héten keresztül heti egy alkalommal a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet egri objektumában, melyen 18 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/igy-szerintem-jobban-at-tudom-gondolni-a-viszonylatokat

Állampolgári ismeretek képzést két alkalommal tartottunk: első alkalommal a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Kozma utcai objektumában, alkalmanként 6-10 fő részvételével, majd a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet egri objektumában, 18 fő részvételével.

Beszámolók: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/nincs-minden-veszve-allampolgari-ismeretek-kepzes-a-budapesti-fegyhaz-es-borton-drogprevencios-korleten és http://www.kozeletiskolaja.hu/post/sokat-tanultam-az-emberi-jogokrol-megismertem-hova-fordulhatok-jogorvoslatert

Nemi szerepek és nemek közötti egyenlőtlenségek címmel 3 napos haladó képzést tartottunk, melyen 16 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/nemi-egyenlotlensegek-az-erdekvedelemben-beszamolo-a-resztvevoktol

Jog- és érdekvédelem címmel műhelybeszélgetést tartottunk olyan civil szervezetek képviselőinek részvételével (6 fő), amelyek a szolgáltatás, a jogvédelem és az érdekvédelem határmezsgyéjén végzik a munkájukat. 

Gyakorlati képzéseink:

Részvételi akciókutatás műhely: 2016 szeptemberében indítottunk egy 6 alkalomból álló szakmai műhelysorozatot a részvételi akciókutatás módszertanáról. 2016 során két alkalmat tartottunk, alkalmanként 27, ill. 14 fő résztvevővel.

Hogyan szervezzünk csoportot? címmel kétnapos képzést szerveztünk, melyen 18 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/malna-narancs-falafel

Az Érdekérvényesítés és bázisépítés című kétnapos képzésünkön a Gólya közösségi házban 16 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/beszamolo-az-erdekvedelem-es-bazisepites-kepzeserol

Stratégiai tervezés című 3 napos képzésünkön 16 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/strategiai-tervezes-egy-resztvevo-beszamoloja

Moderátorképzést tartottunk a Friedrich Ebert Stiftunggal együttműködésben, melynek 2 napján összesen 23 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/moderator-kepzesen-voltunk-egy-resztvevo-beszamoloja

Erőszakmentes kommunikáció képzést tartottunk a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesülettel együttműködésben. Az egynapos képzésen 28 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/eroszakmentes-kommunikacios-trening-egy-resztvevo-beszamoloja

Híres leszek az Interneten! címmel képzést tartottunk a Járókelő.hu működtetőivel együttműködésben az online szervezeti kommunikációról. Az egynapos képzésen 16 fő vett részt.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/hires-leszek-az-interneten-beszamolo-a-kepzesrol

A Bagázs Egyesület megbízásából 2 érdekvédelmi műhelyfoglalkozást tartottunk az Egyesület Hallasd a Hangod! programja keretében. Az első foglalkozáson (Az érdekérvényesítés lépcsője) az Egyesület 10 önkéntese és 7 bagi lakos vett részt, a második foglalkozáson (Tárgyalás a hatalommal) 5 bagi lakos és 4 önkéntes vett részt.

A NIOK Alapítvány megbízásából egynapos Érdekérvényesítés és bázisépítés műhelyfoglalkozást tartottunk civil szervezetek képviselői számára. A foglalkozáson 7 fő vett részt.

Egyéb pedagógiai programjaink:

Nyári egyetemünk 2016. évi témája a sikeres kampányok és szövetségek volt. A kétnapos rendezvényt A Város Mindenkié csoporttal közösen szerveztük meg, az esemény mindkét napján kb. 70 fő vett részt.

Beszámoló: http://avarosmindenkie.blog.hu/2016/08/14/sikeres_kampanyok_es_szovetsegek_a_nyari_egyetem_eloadasai

Az állampolgári részvétel létrája címmel interaktív politikai műhelyt tartottunk a Megálló Csoport alapítvány 10 ügyfele és munkatársa részvételével.

Beszámoló: http://www.kozeletiskolaja.hu/post/szabad-oktober-fesztival

Az Eötvös Károly Intézet megbízásából szakmai tanácsadással támogattuk a NIOK Alapítvány által kidolgozott Youth engagement for conscious citizenship [Iskolai közösségi szolgálat teljesítéséhez] című oktatási segédanyag elkészítését.

2.      Kutatás

Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?!

2016 január és július között a Tettek ideje című kutatásunk eredményeinek disszeminációját valósítottuk meg. Ennek során egy 12 tablóból álló utazó kiállítást szerveztünk, amit 3 szociális intézményben és 2 közösségi házban mutattunk be Budapesten. A kiállítást a közönség részvételére építő műhelybeszélgetések követték, amelyekben a múlt és a jelen érdekvédelmi kezdeményezéseit dolgoztuk fel. A kiállítás 2016-ban az Auróra közösségi ház falán található a 8. kerületben, ahol a lakók jelentős része lakásgondokkal küzd. A kiállítás anyaga a Közélet Iskolája honlapján is elérhető.

Az utazó kiállítással, a műhelybeszélgetésekkel, a sajtóban megjelent cikkekkel és a saját online fórumaikon keresztül közvetlenül több száz, közvetetten kb. 50 ezer embert értünk el. 2016. július és december között a Kassák Múzeummal dolgoztunk közösen a kutatás anyagának feldolgozásán és egy hagyományos kiállítás megvalósításán.

Önállóan lakni – közösségben élni

Az Önállóan lakni - közösségben élni kutatócsapat tíz mozgássérült ember és négy szövetséges együttműködése. A csoport 2016 szeptemberében kezdte el közös munkáját egy részvételi akciókutatás keretében. A kutatás célja az, hogy érintettek bevonásával adatelemzések, interjúk, kérdőívek segítségével felmérjük, hogy milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon egy fogyatékos, kerekesszékkel élő embernek az önálló (azaz semmiképpen nem intézményi) lakhatásra. Hiszünk abban, hogy az önálló lakhatás, az önálló életvitel mindenkit megillet.

3.       Stratégiai tervezés

2016 során a Közélet Iskolája a következő szervezeteknek nyújtott stratégiai tervezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Járókelő Egyesület, Társadalomelméleti Kollégium.

4.      Kiadványok kiadása és terjesztése

   Velünk beszélj, ne rólunk!

2016-ban megjelent a Közélet Iskolája első könyve, a Velünk beszélj, ne rólunk! című portrékötet a Napvilág Kiadóval közös gondozásban, ami 15 hátrányos helyzetű ember aktivista, érdekvédelmi munkáját mutatja be. Az 500 példányban megjelent könyvből 2016-ban a kiadón keresztül került a fogyasztókhoz 285 db, mi értékesítettünk 26 db-ot, ajándékba adtunk 156 példányt.

   Anyaként is az elnyomás ellen

2017-ben fog megjelenni második portrékötetünk, ami aktivista-érdekvédő-politikai szerepet vállaló anyák munkáját mutatja be. 2016 decemberében a kötet előkészítse gyanánt nyilvános felhívást tettünk közzé és az erre beérkező jelölések alapján választjuk ki azt a 20 nőt, akivel személyes interjút készítünk a könyvhöz.

   Feketemosó

A Feketemosó 2015 novembere óta havonta jelenik meg. Az ingyenesen terjesztett, független közéleti magazin közérthető módon tájékoztat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat fontos politikai kérdésekről, a társadalmi igazságosság szellemében. A Feketemosó lehetőséget biztosít az alacsonyan iskolázott, elszigetelt helyzetű emberek számára arra, hogy tájékozottak legyenek, átlássák a körülöttük zajló társadalmi folyamatokat és aktívan felléphessenek a változás érdekében. 2016 során a lap 12 száma jelent meg, számonként 350 példányban. Az újságot szociális és közösségi intézményeken keresztül juttatjuk el személyesen a hátrányos helyzetű emberekhez.

5.       Kommunikáció:

   Nyilvános események

A 2016. évi évnyitót szeptemberben tartottunk, amelyen kb. 50 fő vett részt. Az évnyitó során megnyitottuk a „Velünk beszélj, ne rólunk” című kiállítást Csoszó Gabriella fotóiból, valamint kerekasztal-beszélgetést szerveztünk „Demokrácia a gyakorlatban” címmel.

A Kettős Mérce bloggal és a Gólya Közösségi Ház és Szövetkezeti Presszóval együttműködésben 2016 októberében megszerveztük az első Szabad Október Fesztivált, melynek eseményein összesen kb. 70 ember vett részt.

A Velünk beszélj, be rólunk! című könyv bemutatóján kb. 70 fő vett részt.

A Tettek ideje utazó kiállítás kapcsán szervezett nyilvános eseményeket lásd fent.

   Honlap

2016 folyamán havi átlagban 600 látogató 2000 alkalommal látogatta meg az oldalt. A látogatók visszatérési aránya kb. 60%

   Facebook

2016 végén több mint 1500 lájkolónk volt, számuk hetente kb. 10 fővel emelkedik.

   Hírlevél

A Közélet iskolája hírlevelét 2015 márciusa óta juttatjuk el e-mailes formában a szervezet szimpatizánsaihoz (képzések és egyéb programok résztvevői). A szimpatizánsok száma 2016 végén 450 fő.

   Megjelenés a sajtóban

A Közélet Iskolája a sajtóban 35 alkalommal jelent meg 2016 során.

6.      Önképzés

Udvarhelyi Tessza 2016 áprilisa és júniusa között 6 hetes szakmai gyakorlaton vett részt a Kairos Centerben az Egyesült Államok Külügyminisztériuma támogatásával.

7.      Kuratórium

A Közélet Iskolája Alapítvány Kuratóriuma 2016-ban 3 ülést tartott. Többek között megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi beszámolót, a 2016. és 2017.évi tervezett tevékenységeket és költségvetést.

8.      Személyi ügyek:

2016-ban az Alapítvány két állandó fizetett munkatársat foglalkoztatott. Udvarhelyi Éva Tessza az ügyvezető igazgató, Dósa Mariann az oktatási programvezető, 2016. második felétől Csengei Andrea egyéni vállalkozóként vesz részt a kutatási munkában.

Az Alapítvány munkáját 2016-ban is önkéntesek segítették. A pénzügyeket Dániel Anna önkéntes kezeli, és önkéntesek segítik a kiadói munkát, illetve a kutatást. Az adományszervezést Ledniczky Lívia segíti önkéntesként, mint a Közélet Iskolája nagykövete. Többen technikai és fordítási segítséget nyújtottak a működéshez. A folyamatos munkát végzőkkel önkéntes szerződést kötöttünk.

2016-ban folytattuk a szegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását. Az év folyamán 13 főt foglalkoztattunk egyszerű munkaszerződéssel.

9.      A működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája 2016-ban is az Auróra közösségi központban működött. A Zöld Pók Alapítvánnyal megosztva bérlünk irodahelyiséget, illetve a közös, oktatási célra alkalmas termet heti 6 órában.

A honlap technikai üzemeltetését a Smartagon.com biztosítja térítésmentesen, a karbantartást munkatársaink és önkénteseink végzik.

Fotó: Várady István

Éves beszámoló - 2015

Fotó: Várady István
from Közélet Iskolája on Picasa

A KÖZÉLET ISKOLÁJA ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGE - ÖSSZEFOGLALÓ

Az Alapítványt a Fővárosi Törvényszék 2014. november 22-én jegyezte be, a szükséges javítást követően az adószámot 2015 januárjában kaptuk meg, ezért a működést 2015. februárban kezdtük meg. Az év folyamán közel 500 ember vett részt a programokon.

Az Alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljait a következő tevékenységekkel valósítottuk meg 2015-ben:

Oktatás, képzés:

2015 folyamán összesen 14 képzést tartottunk. A résztvevők toborzásának módja: terjesztés a Közélet Iskolája Facebook-oldalán és honlapján, a képzések felhívásainak célzott eljuttatása a Közélet Iskolája szimpatizánsaihoz és budapesti szociális és közösségi intézményekhez, személyes meghívások.

A képzések, melyek helyszíne az Auróra közösségi központ, a rászorulók számára ingyenesek, utazási támogatást, a vidékieknek szállást, a résztvevőknek ebédet, kávét, teát, rágcsálnivalót adunk, a felhívásban közöljük, hogy aki teheti, a részvételhez járuljon hozzá anyagi támogatással. 2015-ben 453 ezer forint képzési hozzájárulást fizettek azok, akik ezt tehették.

Minden képzést úgy tervezünk, hogy a Közélet Iskolája egy munkatársa és egy külső szakértő tartja.

A csoportok maximális létszáma maximum 25 fő, túljelentkezés esetében a nem hátrányos helyzetű jelentkezőket elutasítjuk.

Elméleti képzéseink:

Kritikai pedagógia képzést tartottunk az Artemisszió Alapítvánnyal közösen 2015. tavaszán, 6 alkalmas kurzus keretében, melyen 10 fő vett részt. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/felszabadito-kepzes)

Társadalmi mozgalmak filmeken címmel a Zöld Pók Alapítvánnyal kötött megbízási szerződés megvalósításaként tartottunk 8 hetes programot. A heti egy alkalommal tartott filmvetítés után a látottakat meghívott előadókkal dolgoztuk fel, 15 fő részvételével. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/tarsadalmi-mozgalmak-filmekben-egy-resztvevo-beszamoloja)

Társadalmi egyenlőtlenségek címmel tartottunk képzést 12 hétig heti egy alkalommal a Kozma utcai börtönben, 25-65 év közötti fogvatartottaknak, melyen 12-15 fő vett részt. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/tarsadalmi-egyenlotlensegek-kepzes-egy-magyar-bortonben)

Nemi szerepek és nemek közötti egyenlőtlenségek címmel 3 napos képzést tartottunk 2015 telén, melyen 20 fő vett részt. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/beszamolo-a-nemi-szerepek-es-nemek-kozotti-egyenlotlensegek-kepzesrol)

2015 során kétszer tartottunk Közéleti klubot, amely mindkét alkalommal 12 héten keresztül tartott: tavasszal a BK41 nevű közösségi térben, ősszel pedig a REVIP nevű hajléktalanszállón. Mindkét klubon egyenként 5-5 fő vett részt. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/beszamolo-elso-kozelet-klubunkrol)

2015 októberében két műhelybeszélgetést tartottunk a Friedrich Ebert Stiftung városi mozgalmakról szóló képzésén a városhoz való jogról és a nemi egyenlőtlenségekről.

Gyakorlati képzéseink:

Hogyan szervezzünk csoportot? címmel kétnapos képzést szerveztünk áprilisban, melyen 20 fő vett részt. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/hogyan-szervezzunk-csoportot-beszamolo-a-kepzesrol)

Az Érdekérvényesítés és toborzás című kétnapos képzésen 2015 tavaszán 15 fő, ősszel 20 fő  vett részt. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/erdekervenyesites-es-toborzas-kepzes-egy-resztvevo-beszamoloja)

Média az érdekképviseletben címmel 2015 ősszel tartottunk 3 napos képzést 20 ember részvételével. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/media-az-erdekkepviseletben-egy-resztvevo-beszamoloja)

Moderátorképzést 2015 őszén tartottunk 2 napon keresztül 20 fő részvételével. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/moderatorkepzes-a-kozelet-iskolajaban-egy-resztvevo-beszamoloja)

Egyéb pedagógiai programjaink:

Nyári egyetem a társadalmi mozgalmakról, amit A Város Mindenkié csoporttal közösen szerveztünk augusztusban. A kétnapos előadássorozaton 30 szervezet mutatkozott be és összesen közel 200 fővett részt. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/nyari-egyetem-a-tarsadalmi-mozgalmakrol-beszamolo)

Az állampolgári részvétel létrája címmel interaktív politikai műhelyt tartottunk az Auróra közösségi terében, 20 fő részvételével. (http://www.kozeletiskolaja.hu/post/az-allampolgari-reszvetel-letraja-interaktiv-politikai-muhely)

Kutatás:

2015 január és december között kilenc lakásszegénységben élő kutató részvételével valósítottuk meg a Mikor van a tetteknek ideje, ha nem ilyenkor?! című részvételi akciókutatást. A kutatás célja az volt, hogy felkutassuk és bemutassuk azokat az alulról szerveződő mozgalmakat, amelyek az emberhez méltó lakhatásért szerveződtek a 20. század során. A kutatás célja a résztvevő kutatók megerősítése, és a szegénységben élő emberek állampolgári tudatosságának és jogérvényesítésének fejlesztése, valamint a lakásszegénységből adódó problémák megértése és megoldási utak keresése az önszerveződés segítségével. (http://www.kozeletiskolaja.hu/page/lakhatasi-mozgalmak)

Stratégiai tervezés

2015 során a Közélet Iskolája a következő szervezeteknek nyújtott stratégiai tervezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat: Lépjünk, hogy léphessenek!, Budapest Pride, Menedék Egyesület, Rehab Critical Mass, Társaság a Szabadságjogokért.

Kiadványok kiadása, terjesztése

Ø  Feketemosó

A Feketemosó egy havonta megjelenő, ingyenesen terjesztett, független közéleti magazin, ami közérthető módon tájékoztat hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat fontos politikai kérdésekről, a társadalmi igazságosság szellemében. A Feketemosó lehetőséget biztosít az alacsonyan iskolázott, elszigetelt helyzetű emberek számára arra, hogy tájékozottak legyenek, átlássák a körülöttük zajló társadalmi folyamatokat és aktívan felléphessenek a változás érdekében. A lap ingyenesen hozzáférhető. 2015-ben a lap két száma jelent meg (november és december), egyenként 350 példányban. Az újságot szociális és közösségi intézményeken keresztül juttatjuk el személyesen a hátrányos helyzetű emberekhez. (http://www.kozeletiskolaja.hu/page/feketemoso)

Ø  Velünk beszélj, ne rólunk!

A Napvilág Kiadóval közösen adunk ki 2016-ban egy interjúkötetet, amelyben a szélesebb nyilvánosság számára is bemutatunk olyan embereket, akik életük során megtapasztalták az elnyomást és kirekesztést és közéleti, aktivista vagy érdekvédő munkát végeznek. A kiadással kapcsolatos munka – az interjúk elkészítése – 2015 őszén indult el és december végén fejeződött be.

Kommunikáció:

Ø  Nyilvános események

2015 szeptemberében tartottunk a Közélet Iskolája évnyitóját, amelyen kerekasztalt-beszélgetést tartottunk a részvételi akciókutatásról, valamint egy filmet vetítettünk társadalmi mozgalmakról.

Ø  Honlap

www.kozeletiskolaja.hu

Egy hónap alatt átlagosan 600 látogató 2000 alkalommal látogatja meg az oldalt. A látogatók visszatérési aránya kb. 60%

Ø  Facebook

https://www.facebook.com/KozeletIskolaja/

1562 lájkoló, akiknek a száma hetente kb. 10 fővel emelkedik.

Ø  Hírlevél

A Közélet iskolája hírlevelét 2015 márciusa óta juttatjuk el e-mailes formában a szervezet szimpatizánsaihoz (képzések és egyéb programok résztvevői). A szimpatizánsok száma 2016 márciusában 300 fő.

Ø  Megjelenés a sajtóban

A Közélet Iskolája a sajtóban közel 20 alkalommal jelent meg 2015 során.

Ø  Részvétel konferenciákon

Dósa Mariann megbízással részt vett a Friedrich Ebert Stiftung által szervezett nyári egyetemen, amely a baloldali, illetve szociáldemokrata politizálás magyarországi lehetőségeit vitatta meg gyakorló politikusok és szakszervezeti tagok részvételével.

A Kuratórium:

A Kuratórium az Alapítvány bejegyzését követően tartotta meg első ülését, megtárgyalta a 2015. évi munkatervet, a költségvetést, elfogadta Udvarhelyi Éva Tessza ügyvezető igazgatói kinevezését. A Kuratórium tagjai májusban „rendkívüli ülés” keretében részletesen megvitatták az Alapítvány stratégiáját és annak megvalósítását.

Személyi ügyek:

2015-ben az Alapítvány két állandó fizetett munkatársat foglalkoztatott. Udvarhelyi Éva Tessza az ügyvezető igazgató, Dósa Mariann az oktatási programvezető. Kezdetben mindkettőjük szerződése napi 2 órára, júliustól napi 8 órára szólt.

Az Alapítvány munkáját önkéntesek segítik. A pénzügyeket Dániel Anna kezeli, és önkéntesek segítik a kiadói munkát, illetve a kutatást. Többen technikai és fordítási segítséget nyújtanak a működéshez. A folyamatos munkát végzőkkel önkéntes szerződést kötöttünk.

2015-ben elkezdtük a szegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását. Az év folyamán három főt foglalkoztattunk fotósként és trénerként megbízási, ill. egyszerűsített munkaszerződéssel (az év folyamán összesen nettó 142 ezer forint díjazásban részesültek).

 A működés technikai feltételei

A Közélet Iskolája az Auróra közösségi központban működik. A Zöld Pók Alapítvánnyal megosztva bérlünk egy irodahelyiséget, illetve a közös, oktatási célra alkalmas termet heti 6 órában.

A honlap technikai üzemeltetését a Smartagon.com biztosítja térítésmentesen, a karbantartást munkatársaink és önkénteseik végzik.