Aktuális / Küzdelmeink története

Küzdelmeink története és jövője-visszatekintés az első évre

A Küzdelmeink története és jövője című részvételi akciókutatásunk résztvevői az első év végén rövid videók formájában foglalták össze a közös munka során szerzett tapasztalataikat. A folyamatban betöltött szerepétől függően mindenki egy kicsit más szemszögből  tekint vissza erre az időszakra.

Molnár Zóra projektvezetőként elsősorban a  folyamatok  összefogásáért, valamint  a kutatócsapat közösséggé kovácsolásáért felel. Az  első év során gyűjtött tapasztalatai közül kiemeli, hogy bár a kényszerű online működés sok esetben fókuszáltabb munkavégzést tett lehetővé, előfordult nehezebb volt felismerni az egyéni igényeket, esetleges elakadásokat, illetve azok megoldásában segítséget nyújtani is.

“The history and future of our struggles” – participatory action research about grassroots organizations and the coronavirus pandemic in Hungary

DSC_5884
from közéletiskolája on Flickr

Research team: Zsófia Ádám, Cili Lohász, Máté Lukács, Melinda Mihály, Zóra Molnár, Annajuli Rosenfeld, Bernadett Sebály, Tessza Udvarhelyi, Zsuzsa Vass, Miklós Zsámboki

The School of Public Life is a community-based training, research and development center that develops democratic culture in Hungary 1) by improving the citizenship skills of people living in social exclusion, 2) supporting social movements and groups that fight for social justice, 3) pursuing participatory and community-based research about social exclusion and democracy, and 4) supporting the strategic planning of social justice organizations. The School engages in participatory action research that supports the work of social movements and organizations working for social change. In the following, we will introduce our most recent participatory action research project.

The participatory action research project titled “The history and future of our struggles” started in January 2020 in Budapest, Hungary. Its original goal was to find out what we can learn from Hungarian social movements after the regime change in 1989/1990 and how contemporary struggles can benefit from this knowledge. However, the outbreak of the coronavirus pandemic brought many challenges for our group and we had to make some decisions regarding our operation. We not only had to move all of our work online, but it was also important to our group members to connect with and react directly to the processes happening around us at the moment. In the end, we have agreed that our main research question will be the following: “What political opportunities does the COVID 19 pandemic create for grassroots initiatives, and how can they use these in the long run?”

As members of our research team are interested in different aspects of this complex topic, we have created three working groups: one of them focuses on the role of civic actors who got involved in municipal politics after the 2019 municipal elections, the second one studies grassroots alliances launched during the pandemic, and third group analyzes the pandemic as a political opportunity. While the working groups have developed their own research plans, they regularly share their progress with each other and learn from each other’s experiences.

Milyen politikai lehetőségeket rejt a koronavírus járvány által előidézett válság a társadalmi szerveződések számára? - részvételi akciókutatás beszámoló

img-0153-w0976
from közéletiskolája on Flickr

A Küzdelmeink története és jövője című részvételi akciókutatás 2020. januárjában indult, eredetileg azzal a céllal, hogy feltérképezze, mit tanulhatunk a rendszerváltás óta létrejött magyar társadalmi mozgalmakból, és ez a tudás hogyan hasznosítható a napjainkban működő szerveződések számára.

A koronavírus-járvány megjelenése azonban számos kihívás és döntés elé állította a csoportot: nemcsak át kellett állni az online térben való működésre, de a kutatócsapatunk úgy érezte, fontos, hogy munkája összekapcsolódjon a jelenleg körülöttünk zajló folyamatokkal, és reagáljon arra, ami a társadalmi szerveződésekkel történik ebben a helyzetben. Így született meg a „nagy kérdés”, amelyre a következő hónapokban közösen szeretnék megtalálni választ: Milyen politikai lehetőségeket rejt a 2019-es koronavírus járvány által előidézett válság a társadalmi szerveződések számára, és hogyan tudnak ezekkel akár hosszú távon is élni?

A kutatócsoport tagjai ezen a szerteágazó témán belül különböző részletekre kíváncsiak, ezért három munkacsoportban dolgozunk, amik az önkormányzatokba bejutott civilek járványhelyzet-kezelésében betöltött szerepével, a járványhelyzet alatt létrejött szerveződésekkel, valamint a koronavírus-járvány politikai lehetőségként történő értelmezésével foglalkoznak.

"Mit várunk közelmúltunk, az elmúlt három évtized társadalmi mozgalmaitól?" - beszámoló az első részvételi akciókutatás találkozóról

DSC_5884
from közéletiskolája on Flickr

A Közélet Iskolája 2019. október 16-án tette közzé a felhívást  a rendszerváltás utáni társadalmi mozgalmakat vizsgáló részvételi akciókutatásában való részvételre. A jelentkezők közül kiválasztott nyolc fő 2020. január 10-én találkozott először, hogy három együtt töltött nap végére csoporttá alakuljon, és megkezdje a közös munkát. Beszámoló a Küzdelmeink története és jövője című részvételi akciókutatás alapozó képzéséről.

A Küzdelmeink története és jövője részvételi akciókutatás háromnapos alapozó képzésén kutatótársainkkal, a részvételi akciókutatás módszertanával, illetve leendő kutatásunk témájával, a rendszerváltást követő társadalmi mozgalmakkal is meg kellett ismerkednünk. A téma körülhatárolásának nagyvonalúsága szándékos: a részvételi akciókutatás értelmében a kutatás területének leszűkítése, kérdéseinek és eszközeinek konkretizálása egy olyan feladat, amelyet nem a kezdeményezők végeznek el előzetesen, hanem a kutatók, közösen. Azaz, a kutatás pontos irányának kijelölése már a kutatás része: mi az a kérdés, ami minket közösségként foglalkoztat, amire nemcsak választ keresünk, de amiben változást is el akarunk érni?

 

Részvételi akciókutatást (RAK) klasszikusan hátrányos helyzetű csoportok tagjai végeznek; a kutatók érintettsége az, ami a részvételüket indokolja, és amiből organikusan következik a kutatás témája, a kutatás során feltárt tudás, illetve az elért hatás is. Utóbbinak több rétege is lehet: akciók révén változást szándékozik elérni a kijelölt területen, de változást eredményez a kutatás felszabadító ereje a kutatókban magukban is. Az alapozó képzésen több RAK kutatást is megismertünk mint előképet. A PUKAR egy mumbai Nyomornegyedben kezdeményezett részvételi akciókutatást, amely során a nyomornegyedben lakó fiatalokat képeztek ki „mezítlábas kutatóknak”, hogy őket alkalmazva mérjék először fel a negyed egészségügyi helyzetét, majd, miután fény derült a védőoltások drasztikusan alacsony szintjére, tájékoztassák a lakosokat az oltások szükségességéről.

Felhívás részvételre! Küzdelmeink története és jövője: mit tanulhatunk a rendszerváltás utáni társadalmi mozgalmakból?

rak illusztráció
from közéletiskolája on Flickr

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, amelynek célja, hogy erősítse az állampolgári részvétel kultúráját Magyarországon. Legújabb részvételi akciókutatásunk célja, hogy közösen feltérképezzük a rendszerváltás óta szerveződő társadalmi mozgalmakat, inspirációt adjunk a mai mozgalmaknak és szerveződéseknek, és felderítsük, hogy mit tanulhatunk elődeink nehézségeiből és sikereiből. A két kiemelt témánk a fenntarthatóság és környezetvédelem és a méltó megélhetés lesz, hiszen ez a két terület alapjaiban és hosszú távon határozza meg a mindennapjainkat.

Kiket várunk? Olyan Budapesten élő aktivistákat, akik valamely szervezet vagy közösség tagjakénta fenti témákkal foglalkoznak, és szívesen részt vesznek egy 12 hónapos közös kutatási és tanulási folyamatban. Célunk, hogy a kutatás során megszerzett tudást a résztvevők saját szervezetük, közösségük munkájában kamatoztassák.