Elveink

Részvétel: hiszünk abban, hogy azoknak az embereknek, akiket egy döntés érint, érdemben részt kell venniük a döntés meghozatalában.

Közösség-központúság: hiszünk abban, hogy a világ jobban működik, ha közösen, egymással együttműködve dolgozunk és a közösség érdekét helyezzük előtérbe.

Társadalmi igazságosság: hiszünk abban, hogy emberi mivoltából eredően mindenkinek jár a tisztelet, függetlenül iskolázottsága fokától, nemétől, bőrszínétől, vallásától vagy állampolgári státuszától és abban is, hogy a jó élethez elengedhetetlen, hogy mindenki alapvető szükségletei maradéktalanul ki legyenek elégítve.

Egyszerűség: hiszünk abban, hogy a jó élet nem az anyagi javak felhalmozásával egyenlő, és hogy egy szervezetnek társadalmi, fizikai és természeti környezetével összhangban kell működnie. Ehhez az kell, hogy felelősséggel bánjunk közös erőforrásainkkal.

Ami személyes, az egyben politikai is: hiszünk abban, hogy a társadalmi változások elválaszthatatlanok a személyes változásoktól, ezért minden személyes kérdés egyben politikai, és ezért folyamatosan kell dolgoznunk nemcsak a közélet, de saját magunk átalakításán is.

Szolidaritás: hiszünk abban, hogy a különböző társadalmi csoportok is erősebbek, ha közösséget vállalnak egymással, felismerik a társadalmi berendezkedésből eredő elnyomást, kiállnak a hátrányt elszenvedők mellett és aktívan tesznek ezek megszüntetéséért. A szolidaritás nem sajnálat, hanem az elnyomás felismerése és lebontása.

Rendszerkritikus gondolkodás: hiszünk abban, hogy egy demokratikus közösség akkor tud jól működni,ha a tagjai megfelelően tájékozott döntéseket tudnak benne hozni mind a saját életükkel, mind a közösség életével kapcsolatosan. Ehhez pedig elengedhetetlen a társadalmunkat alkotó gazdasági-politikai rendszerekkel kapcsolatos gondolkodás. Az elnyomás rendszerszintű mechanizmusairól alkotott tudás révén az emberek jobban megérthetik az őket körülvevő társadalomban zajló folyamatokat, illetve az uralkodó társadalmi-politikai viszonyokat, és ezáltal könnyebben fel is tudnak lépni az általuk megtapasztalt igazságtalanságok ellen.

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken, támogasd munkánkat!