Kiadványok

Oktató és kutatóközpontként nélkülözhetetlen számunkra, hogy rendelkezésünkre álljon olyan haladó szellemű irodalom (tankönyvek, szöveggyűjtemények, ismeretterjesztő kiadványok stb.), ami összhangban áll küldetésünkkel és tevékenységeinkkel. Ezért egyrészt fordításokat készítünk olyan tudományos, politikai, illetve szakpolitikai munkákból, amelyek tananyagként szolgálhatnak képzéseink számára, illetve a hátrányos helyzetű állampolgárok közéleti tájékozódását segítik. Emellett saját olvasókönyveket és tanítási segédleteket szerkesztünk a számunkra fontos témákban.

Képzéseink résztvevőin túl a szélesebb nyilvánosság számára is készítünk kiadványokat, elsősorban a társadalmi mozgalmakról, aktivizmusról és haladó politikai elképzelésekről. Kiadványaink szerkesztésekor elsődleges szempont számunkra, hogy a létrejött szövegek mindenki számára, iskolázottságtól függetlenül könnyen érthetőek legyenek. 

A kutatás felszabadító ereje - A részvételi akciókutatás elmélete és gyakorlata (2019)

Velünk beszélj, ne rólunk! - portrékötet tizenöt hátrányos helyzetben élő aktivistáról (2016)

Anya kiáll és beszél - portrékötet tizenhét aktivista anyáról (2017)

A választás mindenkié - segédlet alulról szerveződő csoportok választási kampányaihoz (2017)

Feketemosó - a Közélet Iskolája és a Kettős Mérce közéleti szabadlapja (2015-2017)

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!