Kiadványok

Oktató és kutatóközpontként nélkülözhetetlen számunkra, hogy rendelkezésünkre álljon olyan haladó szellemű irodalom (tankönyvek, szöveggyűjtemények, ismeretterjesztő kiadványok stb.), ami összhangban áll küldetésünkkel és tevékenységeinkkel. Ezért egyrészt fordításokat készítünk olyan tudományos, politikai, illetve szakpolitikai munkákból, amelyek tananyagként szolgálhatnak képzéseink számára, illetve a hátrányos helyzetű állampolgárok közéleti tájékozódását segítik. Emellett saját olvasókönyveket és tanítási segédleteket szerkesztünk a számunkra fontos témákban.

Képzéseink résztvevőin túl a szélesebb nyilvánosság számára is készítünk kiadványokat, elsősorban a társadalmi mozgalmakról, aktivizmusról és haladó politikai elképzelésekről. Kiadványaink szerkesztésekor elsődleges szempont számunkra, hogy a létrejött szövegek mindenki számára, iskolázottságtól függetlenül könnyen érthetőek legyenek. 

Velünk beszélj, ne rólunk! - portrékötet tizenöt hátrányos helyzetben élő aktivistáról

Anyaként is az elnyomás ellen - portrékötet tizenöt aktivista anyáról

Feketemosó - a Közélet Iskolája és a Kettős Mérce közéleti szabadlapja

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!