Csapat

Munkatársaink

Udvarhelyi Éva Tessza, PhD kulturális antropológus és környezetpszichológus, a Közélet Iskolája társalapítója és ügyvezetője.

Doktori tanulmányait a City University of New Yorkon végezte, disszertációja magyarul is megjelent „Az igazság az utcán hever – válaszok a magyarországi lakhatási válságra” címmel 2014-ben. Sokáig dolgozott ifjúsági munkásként, majd interkulturális trénerként az Artemisszió Alapítványnál. 2009-ben több társával együtt megalapította A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportot, amelynek azóta is aktivistája. Számos szervezetnek dolgozott facilitátorként és szervezetfejlesztőként.

2016-ban Tesszát az Ashoka 36. magyar tagjának választották a magyarországi társadalmi mozgalmakban végzett munkájáért.

Dániel Anna a Közélet Iskolájában a pénzügyekért és az adminisztrációért felel.

Közgazdász, szakterülete a külgazdaság.  42 évig köztisztviselő volt, jelenleg nyugdíjas. A kormányzati kommunikációban, ezen belül az EU-kommunikáció területén többek között rendezvények szervezésével, magyar és idegen nyelvű kiadványok készítésével, közbeszerzésekkel és pályázatokkal foglalkozott.

"A Közélet Iskolája tevékenységében azért veszek részt, mert annak céljaival, működésének elveivel teljes mértékben azonosulok."

Vujovits Júlia a Közélet Iskolája kommunikációs és irodavezető munkatársa

Az egyetemen szociológiával, majd társadalmi nemekkel foglalkozott, ahol a magyar férfimozgalmakat és feminista várostervezést kutatta. 2013 óta a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnál dolgozik, ahol megismerkedett a civil szférával és a nem formális oktatási módszerekkel, projektekkel, és azóta is nagyon szeret ezen a területen tevékenykedni.

"A Közélet Iskoláját ma Magyarországon egy hiánypótló kezdeményezésnek látom, ami elősegíti a demokráciát és az aktív állampolgárságot tudás és tapasztalat megosztásával olyan témákban, mint a társadalmi egyenlőtlenségek, mozgalmak és érdekvédelem. Sokat jelent számomra, hogy munkámmal ezt az ügyet támogathatom. "

Fernengel Ági szociológus, a Közéleti Iskolája oktatási programfelelőse.

A Közép-európai Egyetemen végzett, a magyar állam átalakulásának kulturális vonatkozásait kutatta. A Társadalomelméleti Kollégium tagjaként kritikai társadalomelmélettel foglalkozott, főként a globális társadalmi egyenlőtlenségek és posztkolonializmus témájával.

A Deviszont Közösségi Tér, egy kispesti szakközépiskolásoknak szóló pedagógiai program egyik alapítója, emellett lassan tíz éve drámatáborokat szervez.

A Közélet Iskolája kuratóriuma

A Közélet Iskolája Alapítvány alapítója Szántó Diana, kulturális antropológus, az Artemisszió Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. Tagja a Polányi Globális és Regionális Kutatóközpontnak, kutatási területe a civil társadalom és a nemzetközi fejlesztés Nyugat-Afrikában. Érdeklődési területébe tartozik még a nemzetközi migráció, a globális nevelés és az interkulturális kapcsolatok.

A Közélet Iskolája Alapítvány kuratóriumának elnöke Makádi Zsófia, aki közgazdasági és nemzetközi kommunikációs tanulmányokat folytatott. 2003-tól nonprofit szervezetek munkatársa pénzügy, kommunikáció és forrásszervezés területeken, több évet töltött az Artemisszió Alapítványnál és a Habitat for Humanity-nél, jelenleg a NIOK Alapítvány munkatársa. Ezt megelőzően marketinget és üzleti kommunikációt tanított. Hivatásának célja az adományozás lehetőségének és örömének terjesztése hazánkban. Forrásszervezés és kommunikációs témákban ad tanácsot jelenleg elsősorban civil szervezetek és evangélikus közösségek számára.

Ivány Borbála a Közélet Iskolája kuratóriumának tagja, jogász, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. A fogvatartottakkal való hatósági bánásmód vizsgálatával, diszkriminációs ügyekkel foglalkozik. Tagja a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportnak. A Város Mindenkié által létrehozott Utcajogász alapítója. A Közélet iskolájában a stratégiai tervezésben vesz részt.

Balog Gyula a Közélet Iskolája kuratóriumának egyetlen férfi és szegénységben élő tagja. Gyula 44 évvel ezelőtt kezdte a politikai aktivizmust, 12 évesen. 15 évesen már képzéseket tartott, majd az agitációs-propaganda szervezői és képzési munkában mélyedt el. Sajnos a rendszerváltást alkoholmámorban élte át, de 94-től absztinens. Azóta az Anonim Alkoholisták közösségében vállalt különböző szervezői feladatokat és új csoportok létrejöttében segített.

A Város Mindenkié csoportnak alakulása óta tagja. 2015 óta újra közösségszervezéssel és képzések tartásával foglalkozik, emellett érzékenyítő programot koordinál, elsősorban diákoknak.

Külső munkatársaink és önkénteseink

Dósa Mariann, PhD szociálpolitikus, a Közélet Iskolája társalapítója.

PhD fokozatát az Oxfordi Egyetem Társadalompolitika szakán szerezte, ahol azt kutatta, hogy a mai magyar segélyezési rendszer hogyan hat a segélyből élő emberek állampolgárságára. 2009 óta tagja A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportnak és 2011 óta végez önkéntes tevékenységet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesületben.

Tanulmányai és önkéntes aktivizmusa mellett a szegénységenyhítő jóléti ellátásokkal, illetve a nemek közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatban szakpolitikai elemző és tanácsadó tevékenységet végez a magyarországi és az európai uniós helyzet tekintetében, illetve ezekben a témákban tanít és rendszeresen publikál a magyar és a nemzetközi sajtóban.

Interjú a ReadyMagben

Interjú a Heinrich Böll Alapítvány honlapján

Csoszó Gabriella fotós, aktivista, művésztanár. Fotós és képzőművészeti munkáiban fontos és érzékeny társadalmi kérdésekkel foglalkozik és oktatóként is ezt a szemléletet képviseli. 

"Fotósként, aktivistaként és tanárként is megtisztelő és előremutató, hogy együttműködhetek a Közélet Iskolájával. A Fotózás és aktivizmus tanfolyam életre hívójaként is remélem, hogy sok közös munkánk lesz még. Abban a világban érdemes hinni és küzdeni érte, amin veletek dolgozhatok!" 

Ledniczky Lívia, történész, művészettörténész, a Közélet Iskolája nagykövete.

Érdeklődési körébe tartoznak történészként a Belügyminisztérium önálló intézményeinek története, jelenleg pedig kis és középvállalatok generációváltását vizsgálja. A Kóser de finom blog szerzőjeként A Város Mindenkié félévenkénti elvonulásain az étkezésért felelős. 

"Ötleteimmel és kapcsolataimmal igyekszem segíteni a Közélet Iskoláját céljai elérésében. Hatalmas megtiszteltetés, de ezen túl nagy felelősség is számomra ez a pozíció. A Közélet Iskolájának nagyköveteként az a feladatom, hogy minél több ember figyelmét felhívjam azokra az értékekre és célokra melyeket a Közélet Iskolája képvisel."

Dósáné Szilágyi Erzsébet nagyon sokféle módon segíti a Közélet Iskolája munkáját, többek között főzéssel, fénymásolással és gépeléssel is

"Azért végzek önkéntes munkát, mert szeretném, ha én is hozzá tudnék járulni ahhoz, hogy egy emberibb, élhetőbb ország váljék Magyarországból.

Örülök neki, hogy módomban áll másoknak segítséget nyújtani a magam szerény módján. Ezen kívül nagyra értékelem a Közélet Iskolája célkitűzéseit, teljes mértékben azonosulni tudok velük. Szeretem és tisztelem a Közélet Iskolája munkatársait, önkénteseit, nagy megtiszteltetés velük együtt dolgozni."

Sebály Bernadett, kulturális antropológus, közösségszervező, kommunikátor, a Közélet Iskolája rendszeres képzője. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen és a Budapesti Gazdasági Főiskolán végezte. A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? A közösségszervezés alapjai c. kötet szerkesztője és számos cikk szerzője. Korábban sokáig dolgozott nemzetközi jogvédő szervezeteknél kampánykoordinátorként és sajtófelelősként.

Jelenleg a Civil Kollégium Alapítvány munkatársaként számos közösségi szervezet és közösségszervező mentora. 2009 óta tagja A Város Mindenkié csoportnak. 

Szabó Mónika szociálpszichológus, társadalminem kutató, egyetemi oktató, tréner, a Közélet Iskolája képzője. Doktori fokozatát az ELTE-n szerezte a társadalmi nemi szerepek témájában. Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet adjunktusa. Alapítója és elindítója az „interkulturális pszichológia és pedagógia“ mesterprogramnak. AZ ELTE Pszichológiai Doktori Iskola oktatója és témavezetője. Az Alkalmazott Pszichológia szakfolyóirat főszerkesztője.

Fő szakterületei a társadalmi nemi szerepek szociálpszichológiája, a feminizmus, az interkulturális pszichológia, a különféle sztereotípiák és csoportok közötti előítéletek, valamint ezek csökkentésének lehetőségei.

Szociálpszichológusként elkötelezett a társadalmi felelősségvállalásban és vallja, hogy a gyakorlatban is tennie kell az előítéletek, az intolerancia, az egyenlőtlenségek és a társadalmi igazságtalanságok ellen.  Ezért tart másfél évtizede előadásokat, tréningeket és workshopokat a tolerancia, az interkulturalitás, a csoportközi viszonyok, a többségi és kisebbségi identitás és  az emberi jogok témáiban.

Mráz Attila a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Részvételi Jogi Programját és Tanszabadság Programját vezeti, PhD-ját a Közép-Európai Egyetemen védte meg 2017-ben. A Közélet Iskolája több, a TASZ-szal közös képzésén vett részt oktatóként, köztük több büntetés-végrehajtási intézetben tartott kurzuson. Részt vett az "Állampolgári ismeretek" és a "A jogaid nem védik meg magukat!" c. képzések kidolgozásában is.

"Egy demokrácia csak akkor működik jól, ha a polgárok kiállnak saját alapvető jogaikért, és tudják is használni őket. Ez viszont nem megy egyedül. Mindannyiunknak gyakorlati ismeretekre, készségfejlesztésre van szüksége, hogy tudjuk: hogyan kell ellenállnunk az államhatalom túlkapásainak, hogyan tehetünk a közösségünkért, és hogyan kell együttműködniük polgártársaikkal a közjó érdekében.

Azért is szeretem az  állampolgári ismeretekre, jogokra összpontosító képzéseket, mert ezeken a kurzusokon pont ebben kínálunk fejlődési lehetőséget -- miközben én is nagyon sokat tanulok a képzések résztvevőitől. De azért is szeretem ezeket a képzéseket, mert sokféle embert ismerhetek meg, akikkel másképp talán nem hozott volna össze az élet. Végül pedig azért, mert az óráink feltöltenek: a jogaik iránt érdeklődő és tenni akaró emberek megerősítik a hitem ennek az országnak a jövőjében. Remélem, hogy a többi résztvevői is hozzám hasonlóan egy kicsit feltöltődik minden óra végére."

További tanáraink:

Ámon Kata
Béni Boróka
Bethlenfalvy Ádám
Hoffmann Krisztina
Karlik Cintia
Kiss Anna
Kovács Vanda
Misetics Bálint
Surányi Ádám
Takács István
Varga Márta
Wirth Judit

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken és kutatásainkban, valamint, hogy minél több emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!