Mit csinálunk?

Állampolgári oktatás

Ahhoz, hogy hatékonyan felléphessünk a bennünket érő elnyomással szemben, jól kell ismernünk azokat a társadalmi-politikai rendszereket, amelyek előidézik és fenntartják a kirekesztésünket. És meg kell ismernünk azokat az eszközöket is, amik segítségével felléphetünk a változás érdekében. Azért hogy ez a tudás minél szélesebb rétegekhez eljuthasson, a Közélet Iskolája ingyenes elméleti és gyakorlati képzéseket és közéleti olvasóköröket szervez a társadalmi egyenlőtlenségek okairól, az állampolgári jogokról és az érdekérvényesítés gyakorlati módjairól.

A Közélet Iskolája állampolgári képzéseinek az a célja, hogy ez a rendszerkritikus tudás minél szélesebb rétegekhez eljuthasson és a magyar társadalom hátrányos helyzetű csoportjaiban minél többen legyenek jól tájékozottak az aktuális politikai kérdésekkel kapcsolatban és így minél többen tudjanak teljes jogú állampolgárokként, aktívan részt venni a közéletben.

További információ az oktatási tevékenységünkről és az aktuális kurzusokról.

Közösségi alapú kutatás

A kutatás, vagyis közös tudásunk előállítása ma főként az egyetemek és a felkent kutatóintézetek előjoga. Pedig ennek egyáltalán nem kellene így lennie!

Annak érdekében, hogy a tudás létrehozását és terjesztését demokratikusabbá tegyük, mozgalmi kutatóközpontként kívánunk működni. Célunk, hogy közösségi alapú és részvételi módszerekkel végezzünk el olyan kutatásokat, amelyek a társadalmi változásért küldő szervezetek munkáját segítik. A saját kutatásaink (Tettek ideje, Önállóan lakni) mellett tanácsadással és szakmai konzultációval segítjük azokat a szervezetek és csoportokat, amelyek részvételi (akció)kutatásokat szeretnének megvalósítani.

További információ a kutatási tevékenységünkről

Stratégiai tervezés

A Közélet Iskolája nemcsak az új mozgalmak katalizátora kíván lenni, hanem a már működő civil szervezetek és mozgalmak munkáját is támogatja egyéni konzultációk, csoportos műhelybeszélgetések és hosszú távú stratégiai tervezés segítségével annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen tudják végezni munkájukat.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek, mozgalmak és csoportok a mainál sokkal hatékonyabban és sikeresebben képviseljék az elnyomott és kirekesztett társadalmi csoportok érdekeit. Hogy erősítsük a magyarországi demokrácia civil szövetét, a Közélet Iskolája civil szervezetek és informális csoportok szervezetfejlesztését vállalja, elsősorban a stratégiai tervezés, az érdekvédelmi munka fejlesztése és a külső kommunikáció megerősítése terén. Tapasztalataink szerint a tudatos és átgondolt tervezés és fejlesztés nemcsak a munka eredményének és hatásfokának, de a munkakörülmények és az emberek közötti együttműködés javulásával is jár.

További információ a stratégiai tervezésről

Kiadványok

Oktató és kutatóközpontként nélkülözhetetlen számunkra, hogy rendelkezésünkre álljon olyan haladó szellemű irodalom (tankönyvek, szöveggyűjtemények, ismeretterjesztő kiadványok stb.), ami összhangban áll küldetésünkkel és tevékenységeinkkel. Ezért egyrészt fordításokat készítünk olyan tudományos, politikai, illetve szakpolitikai munkákból, amelyek tananyagként szolgálhatnak képzéseink számára, illetve a hátrányos helyzetű állampolgárok közéleti tájékozódását segítik. Emellett saját olvasókönyveket és tanítási segédleteket szerkesztünk a számunkra fontos témákban.

Képzéseink résztvevőin túl a szélesebb nyilvánosság számára is készítünk kiadványokat, elsősorban a társadalmi mozgalmakról, aktivizmusról és haladó politikai elképzelésekről. Kiadványaink szerkesztésekor elsődleges szempont számunkra, hogy a létrejött szövegek mindenki számára, iskolázottságtól függetlenül könnyen érthetőek legyenek. 

További információ kiadványainkról
image

Fotó: Várady István

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken és kutatásainkban, valamint, hogy minél több emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!