Mit csinálunk?

Állampolgári oktatás

Ahhoz, hogy hatékonyan felléphessünk a bennünket érő elnyomással szemben, jól kell ismernünk azokat a társadalmi-politikai rendszereket, amelyek előidézik és fenntartják a kirekesztésünket. És meg kell ismernünk azokat az eszközöket is, amik segítségével felléphetünk a változás érdekében. Azért hogy ez a tudás minél szélesebb rétegekhez eljuthasson, a Közélet Iskolája ingyenes elméleti és gyakorlati képzéseket és közéleti olvasóköröket szervez a társadalmi egyenlőtlenségek okairól, az állampolgári jogokról és az érdekérvényesítés gyakorlati módjairól.

További információ az oktatási tevékenységünkről és az aktuális kurzusokról.

Közösségi alapú kutatás

A kutatás, vagyis a közös tudásunk előállítása ma főként az egyetemek és profitorientált kutatóintézetek előjoga. Pedig ennek egyáltalán nem kellene így lennie! Ezért a Közélet Iskolája létrehozza Magyarország első részvételi és közösségi kutatóközpontját, ami olyan kutatásokat végez, amelyek segítik a társadalmi mozgalmak és a társadalmi változásért küldő szervezetek munkáját. Mivel Magyarországon még csak nagyon kevesen végeznek ilyen kutatásokat, ezért a Közélet Iskolája tanácsadással és szakmai konzultációval segíti azokat a szervezetek és csoportokat, akik részvételi kutatást szeretnének megvalósítani és megbízásokat is fogadunk ilyen kutatások lebonyolítására. Emellett saját kutatásokat is végzünk. Ezekkel feltérképezzük a magyar társadalom alulról jövő mozgalmainak történetét, mindig azoknak a részvételével, akik a kirekesztést ma a saját bőrükön megtapasztalják.

További információ a kutatási tevékenységünkről

Stratégiai tervezés

A Közélet Iskolája nemcsak az új mozgalmak katalizátora kíván lenni, hanem a már működő civil szervezetek munkáját is támogatja azért, hogy hatékonyan tudják képviselni az kirekesztett csoportok érdekeit. Egyéni konzultációkat és csoportos műhelybeszélgetéseket ajánlunk civil szervezetek és informális csoportok számára többek között az érdekérvényesítésről, a bázisépítésről, a hatékony kommunikációról, a stratégiai tervezésről.

További információ a stratégiai tervezésről

Kiadványok

Oktató és kutatóközpontként nélkülözhetetlen számunkra, hogy rendelkezésünkre álljon olyan haladó szellemű irodalom (tankönyvek, szöveggyűjtemények, ismeretterjesztő kiadványok stb.), ami összhangban áll küldetésünkkel és tevékenységeinkkel. Ezért egyrészt fordításokat készítünk olyan tudományos, politikai, illetve szakpolitikai munkákból, amelyek tananyagként szolgálhatnak képzéseink számára, illetve a hátrányos helyzetű állampolgárok közéleti tájékozódását segítik. Emellett saját olvasókönyveket és tanítási segédleteket szerkesztünk a számunkra fontos témákban. Képzéseink résztvevőin túl a szélesebb nyilvánosság számára is készítünk kiadványokat, elsősorban a társadalmi mozgalmakról, aktivizmusról és haladó politikai elképzelésekről. Kiadványaink szerkesztésekor elsődleges szempont számunkra, hogy a létrejött szövegek mindenki számára, iskolázottságtól függetlenül könnyen érthetőek legyenek.

További információ kiadványainkról

image

Fotó: Várady István

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken és kutatásainkban, valamint, hogy minél több emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!