Kik vagyunk?

A Közélet Iskoláját azért hoztuk létre 2014-ben, hogy megerősítsük az állampolgári részvétel kultúráját Magyarországon és támogassuk a kirekesztett társadalmi csoportok tagjait abban, hogy állampolgári jogaikat valódi tartalommal tölthessék meg. Az Iskola fő célja, hogy az állampolgári oktatáson, részvételi kutatásokon és a civil szervezetek fejlesztésén keresztül megerősítse az elnyomott emberek és az őket képviselő szervezetek érdekérvényesítő képességét, elősegítse az igényeiknek megfelelő tudás termelését és azt, hogy stratégiai válaszokat tudjanak adni a saját bőrükön megtapasztalt, rendszerszintű problémákra.

Mi a probléma?

1989-ben a magyar társadalom tagjai kiharcolták maguknak az esélyt arra, hogy demokráciában élhessenek. Az emberek az utcára vonultak és békésen, de a nép elsöprő erejét demonstrálva kimondták, hogy állampolgári jogokat akarnak: egyenlőséget és szabadságot. Elkeserítő, hogy több évtized elteltével mennyire kevés valósult meg mindebből. A demokratikus intézmények gyorsan kiépültek, de az ezeknek valódi értelmet adó állampolgári jogok a gyakorlatban egyáltalán nem vagy nagyon egyenlőtlenül – csak a kiváltságos rétegek számára - érvényesülnek. Emberek tömegei élik mindennapjaikat úgy, hogy semmi esélyük nincs a politikai döntéshozatal befolyásolására, érdekeik érvényesítésére. A magyar társadalom ma nemcsak gazdasági, hanem politikai értelemben is szélsőségesen egyenlőtlen.

Egy társadalom nem nevezheti magát demokratikusnak addig, ameddig nem biztosítja minden tagja számára a lehetőséget és az eszközöket ahhoz, hogy beleszólhasson a közösség életét és jövőjét meghatározó döntések meghozatalába. Ehhez az állampolgároknak tisztában kell lenniük a jogaikkal és rendelkezniük kell azokkal a képességekkel és erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik érdekeik érvényesítését. Nem elég, hogy négyévente szavazhatunk, ha közben semmi befolyásunk nincs arra, hogy mit tesznek azok, akiket megválasztottunk. Nem elég, hogy szabad a véleménynyilvánítás, ha a véleményünkre senki nem kíváncsi.

A többpárti parlament mai formájában, a kapitalista piacgazdaságba ágyazottan nyilvánvalóan nem képes biztosítani a különböző társadalmi csoportok egyenlő állampolgári részvételét. Bizonyos társadalmi csoportok – az alacsonyan képzettek, a munkanélküliek, a segélyből élők, a cigány lakosság, a szegénységben élő nők, a menekültek, fogyatékkal élők és mások – pedig különösen kiszolgáltatottak érdekeik érvényesítésekor. A helyzetet tovább rontja, hogy az őket képviselő civil szervezetek gyakran túlságosan függnek az államtól ahhoz, hogy valódi, rendszerszintű kritikát fogalmazzanak meg vele szemben, ezért tevékenységük többnyire kimerül a válsághelyzetek átmeneti kezelésében.

Mit szeretnénk elérni?

A Közélet Iskolájában a következő célok megvalósításáért dolgozunk.

1. A magyar társadalom kiszolgáltatott tagjai ismerik állampolgári jogaikat és lehetőségeiket, és képesek arra, hogy ezeket a valóságban is érvényesítsék, és így aktív állampolgárokká váljanak.

2. A kirekesztett emberek saját magukat alulról építkező és tömegbázissal rendelkező szervezeteken keresztül képviselik

3. A civil szervezetek munkatársai és önkéntesei hatékonyan lépnek fel az általuk képviselt csoportok érdekében.

4. Új, alulról építkező szervezetek alakulnak, amelyek a magyar társadalom elnyomott csoportjait képviselik.

5. A társadalmi mozgalmak és a hátrányos helyzetű emberek megértik a társadalmi igazságtalanságok okait és működését, és olyan tudásokat hoznak létre, amelyek segítik őket az érdekérvényesítésben.

6. A különböző társadalmi csoportok és osztályok tagjai érdemi, termékeny kapcsolatba lépnek egymással.

Kikkel dolgozunk?

Az Iskola mindenki számára nyitott. A képzési programjainkon előnyt élveznek azok, akik kiszolgáltatott vagy hátrányos helyzetben vannak és ezért nem tudnak élni az állampolgári jogaikkal vagy nem tudja érvényesíteni az érdekeiket – így többek között a szegénységben élők, a cigány lakosság, a hajléktalan emberek, az elnyomott nők, a menedékkérők, a fogyatékkal élők számára. Képzéseink és szolgáltatásaink elsősorban azoknak a szervezeteknek szólnak, amelyek ezeket a társadalmi csoportokat képviselik vagy támogatják.

Alapításunk története

A Közélet Iskolája alapítói A Város Mindenkié (AVM) hajléktalan érdekvédelmi csoportban ismerkedtek meg, és több, mint 7 éve dolgoznak együtt.

A Város Mindenkiében már évek óta nagy sikerrel működik az ún. AVM Akadémia, amelynek keretében a csoport hajléktalan és szövetséges tagjai különböző elméleti és gyakorlati képzéseken és tapasztalatcseréken vesznek részt (pl. mentorálás, toborzás, moderálás, feminizmus, polgári engedetlenség). Az oktatás célja az AVM-tagok munkájának és érdekérvényesítési készségeinek fejlesztése. Ez az egyedülálló képzési és fejlődési lehetőség jelenleg csak a csoport tagjai számára elérhető.

A Közélet Iskoláját azért hoztuk létre, hogy sokkal szélesebb körben tegyük elérhetővé a hatékony érdekvédelemhez és mozgalomszervezéshez szükséges képzéseket és erőforrásokat az elnyomott és kirekesztett állampolgárok és az őket képviselő szervezetek körében. A Közélet Iskolája olyan mozgalmi háttérintézmény és tudásközpont kíván lenni, amely a Magyarországon aktív társadalmi mozgalmakat és aktivistákat támogatja és képzi.

Noha a Közélet Iskolája az AVM-ből nőtt ki, a két szervezet egymástól függetlenül működik.

A Közélet Iskolája alapító okirata innen letölthető.

Fotó: Várady István

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken és kutatásainkban, valamint, hogy minél több emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!