Kik vagyunk?

A Közélet Iskoláját azért hoztuk létre 2014-ben, hogy megerősítsük az állampolgári részvétel kultúráját Magyarországon és támogassuk a kirekesztett társadalmi csoportok tagjait abban, hogy állampolgári jogaikat valódi tartalommal tölthessék meg és . Az Iskola fő célja, hogy az állampolgári oktatáson, részvételi kutatásokon és a civil szervezetek fejlesztésén keresztül megerősítse az elnyomott emberek és az őket képviselő szervezetek érdekérvényesítő képességét, elősegítse az igényeiknek megfelelő tudás termelését és azt, hogy stratégiai válaszokat tudjanak adni a saját bőrükön megtapasztalt, rendszerszintű problémákra.

Mi a probléma?

1989-ben a magyar társadalom tagjai kiharcolták maguknak az esélyt arra, hogy demokráciában élhessenek. Az emberek az utcára vonultak és békésen, de a nép elsöprő erejét demonstrálva kimondták, hogy állampolgári jogokat akarnak: egyenlőséget és szabadságot. Elkeserítő, hogy több évtized elteltével mennyire kevés valósult meg mindebből. A demokratikus intézmények gyorsan kiépültek, de az ezeknek valódi értelmet adó állampolgári jogok a gyakorlatban egyáltalán nem vagy nagyon egyenlőtlenül – csak a kiváltságos rétegek számára - érvényesülnek. Emberek tömegei élik mindennapjaikat úgy, hogy semmi esélyük nincs a politikai döntéshozatal befolyásolására, érdekeik érvényesítésére. A magyar társadalom ma nemcsak gazdasági, hanem politikai értelemben is szélsőségesen egyenlőtlen.

Egy társadalom nem nevezheti magát demokratikusnak addig, ameddig nem biztosítja minden tagja számára a lehetőséget és az eszközöket ahhoz, hogy beleszólhasson a közösség életét és jövőjét meghatározó döntések meghozatalába. Ehhez az állampolgároknak tisztában kell lenniük a jogaikkal és rendelkezniük kell azokkal a képességekkel és erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik érdekeik érvényesítését. Nem elég, hogy négyévente szavazhatunk, ha közben semmi befolyásunk nincs arra, hogy mit tesznek azok, akiket megválasztottunk. Nem elég, hogy szabad a véleménynyilvánítás, ha a véleményünkre senki nem kíváncsi.

A többpárti parlament mai formájában, a kapitalista piacgazdaságba ágyazottan nyilvánvalóan nem képes biztosítani a különböző társadalmi csoportok egyenlő állampolgári részvételét. Bizonyos társadalmi csoportok – az alacsonyan képzettek, a munkanélküliek, a segélyből élők, a cigány lakosság, a szegénységben élő nők, a menekültek, fogyatékkal élők és mások – pedig különösen kiszolgáltatottak érdekeik érvényesítésekor. A helyzetet tovább rontja, hogy az őket képviselő civil szervezetek gyakran túlságosan függnek az államtól ahhoz, hogy valódi, rendszerszintű kritikát fogalmazzanak meg vele szemben, ezért tevékenységük többnyire kimerül a válsághelyzetek átmeneti kezelésében.

Mit szeretnénk elérni?

A Közélet Iskolájában a következő célok megvalósításáért dolgozunk.

1. A magyar társadalom kiszolgáltatott tagjai ismerik állampolgári jogaikat és lehetőségeiket, és képesek arra, hogy ezeket a valóságban is érvényesítsék, és így aktív állampolgárokká váljanak.

2. A kirekesztett emberek saját magukat alulról építkező és tömegbázissal rendelkező szervezeteken keresztül képviselik

3. A civil szervezetek munkatársai és önkéntesei hatékonyan lépnek fel az általuk képviselt csoportok érdekében.

4. Új, alulról építkező szervezetek alakulnak, amelyek a magyar társadalom elnyomott csoportjait képviselik.

5. A társadalmi mozgalmak és a hátrányos helyzetű emberek megértik a társadalmi igazságtalanságok okait és működését, és olyan tudásokat hoznak létre, amelyek segítik őket az érdekérvényesítésben.

6. A különböző társadalmi csoportok és osztályok tagjai érdemi, termékeny kapcsolatba lépnek egymással.

Kikkel dolgozunk?

Az Iskola mindenki számára nyitott, aki kiszolgáltatott helyzetben van és ezért nem tud élni az állampolgári jogaival vagy nem tudja érvényesíteni az érdekeit – így többek között a szegénységben élők, a cigány lakosság, a hajléktalan emberek, az elnyomott nők, a menedékkérők, a fogyatékkal élők számára. Képzéseink és szolgáltatásaink azoknak a szervezeteknek is szólnak, akik ezeket a társadalmi csoportokat képviselik vagy tevékenységeikkel őket támogatják.

Alapításunk története

A Közélet Iskolája alapítói A Város Mindenkié (AVM) hajléktalan érdekvédelmi csoportban ismerkedtek meg, és több, mint 7 éve dolgoznak együtt.

A Város Mindenkiében már évek óta nagy sikerrel működik az ún. AVM Akadémia, amelynek keretében a csoport hajléktalan és szövetséges tagjai különböző elméleti és gyakorlati képzéseken és tapasztalatcseréken vesznek részt (pl. mentorálás, toborzás, moderálás, feminizmus, polgári engedetlenség). Az oktatás célja az AVM-tagok munkájának és érdekérvényesítési készségeinek fejlesztése. Ez az egyedülálló képzési és fejlődési lehetőség jelenleg csak a csoport tagjai számára elérhető.

A Közélet Iskoláját azért hoztuk létre, hogy sokkal szélesebb körben tegyük elérhetővé a hatékony érdekvédelemhez és mozgalomszervezéshez szükséges képzéseket és erőforrásokat az elnyomott és kirekesztett állampolgárok és az őket képviselő szervezetek körében. A Közélet Iskolája olyan mozgalmi háttérintézmény és tudásközpont kíván lenni, amely a Magyarországon aktív társadalmi mozgalmakat és aktivistákat támogatja és képzi.

Noha a Közélet Iskolája az AVM-ből nőtt ki, a két szervezet egymástól függetlenül működik.

A Közélet Iskolája alapító okirata innen letölthető.

Fotó: Várady István

Ha szeretnéd, hogy minél több hátrányos helyzetű ember vehessen részt a képzéseinken és kutatásainkban, valamint, hogy minél több emberhez eljuthassanak kiadványaink, támogasd munkánkat!