Csapat

Munkatársaink

Fotók: Csoszó Gabriella

Fernengel Ági, igazgató

A Közélet Iskolájában a szakmai vezetéssel, oktatási tevékenységek összefogásával és fejlesztésével, módszertani fejlesztésével és a képzők felkészítésével foglalkozom. Társadalmi egyenlőtlenségek és társadalmi változásért dolgozó csoportok szervezésével kapcsolatos képzéseket is tartok. Örülök, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek a megerősítéséért dolgozhatok, és hogy a programjainkon egymásra találhatnak az igazságosabb társadalomért tenni akaró emberek.

Szociológiát és antropológiát tanultam az ELTE-n majd a CEU-n, globális egyenlőtlenségekkel, az oktatási rendszer és a magyar állam átalakulásával foglalkoztam.

 A Deviszont Közösségi Tér társalapítójaként kispesti szakoktatásban tanulóknak állampolgári oktatással foglalkozó pedagógiai programot indítottam el.

Udvarhelyi Éva Tessza, PhD a Közélet Iskolája társalapítója és kuratóriumi tagja

A Közélet Iskolájában a legfontosabb dolgom a szervezet pénzügyi vezetése. Ezen kívül részt veszek a képzések szerevezésében és megtartásában, stratégiai tervezéssel segítek civil szervezeteket, részvételi akciókutatásokat koordinálok és kiadványokat szerkesztek és lektorálok. Nagyon szeretek itt dolgozni, mert csodálatosan tudatos és szorgalmas emberekkel együtt dolgozhatok azért, hogy Magyarország egy demokratikus és boldog hely legyen.

Miután kulturális antropológusként végeztem az ELTE-n, doktori tanulmányaimat a City University of New Yorkon folytattam. Disszertációm magyarul is megjelent könyv formájában Az igazság az utcán hever – válaszok a magyarországi lakhatási válságra címmel. Korábban sokáig dolgoztam ifjúsági munkásként, majd interkulturális trénerként az Artemisszió Alapítványnál, 2009-ben pedig több társammal együtt megalapítottam 

A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportot. Később részt vettem az Utcajogász, az Utcáról Lakásba Egyesület és az Önállóan lakni –közösségben élni csoport alapításában is.

2016-ban a magyarországi társadalmi mozgalmakban végzett munkámért az Ashoka nemzetközi hálózat 36. magyar tagjának választottak, ami hatalmas megtiszteltetés.

Tessza szakmai blogja

Tessza publikációi és a vele készült interjúk

Vujovits Júlia, kommunikációs munkatárs

Elsősorban a szervezet kommunikációjával foglalkozom, ami magában foglalja a honlap, email, hírlevél és közösségi média felületek kezelését. Én vagyok a felelős a kampányok lebonyolításáért és a vizuális megjelenésért is. Emellett képzőként is tevékenykedem az Iskolában.

A Közélet Iskoláját ma Magyarországon egy hiánypótló kezdeményezésnek látom, ami elősegíti a demokráciát és az aktív állampolgárságot tudás és tapasztalat megosztásával. Sokat jelent számomra, hogy munkámmal ezt az ügyet támogathatom. Azért szeretek itt dolgozni, mert a kreatívak és sokszínűek a feladataim és egy igazán jól működő és remek hangulatú közösség tagja lehetek.

Az ELTE-n szociológiát, majd társadalmi nemek tanulmányát tanultam és magyar férfimozgalmakat, valamint feminista várostervezést kutattam. 2013 óta a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnál is dolgozom, ahol demokratikus oktatással és vitakultúra fejlesztéssel foglalkozom.

Dániel Anna, pénzügyi munkatárs

A Közélet Iskolájában a pénzügyekért és az adminisztrációért felelek. 

A Közélet Iskolája tevékenységében azért veszek részt, mert annak céljaival, működésének elveivel teljes mértékben azonosulok. Jó itt dolgozni, mert tudásom kamatoztatása mellett a társadalom és az egyének számára is fontos, korszerű témákat és technikákat ismerhetek meg.

Közgazdászként szakterületem a külgazdaság.  42 évig köztisztviselőként dolgoztam, jelenleg nyugdíjas vagyok.

Bite Sári, oktatásszervező

Oktatásszervezőként a képzések és a filmklubok operatív szervezésében veszek részt. Én felelek azért, hogy a programokon a megfelelő körülmények biztosítva legyenek a képzők és a résztvevők számára.

Az ELTE-n szociális munkát, majd szociálpolitikát végeztem, az elmúlt években pedig itthon és külföldön is a szociális szféra különböző területein dolgoztam, a legtöbb időt a budapesti hajléktalan-ellátásban tevékenykedtem, de dolgoztam Spanyolországban a büntetés-végrehajtásban is, legutóbb pedig egy menekültek integrációját segítő projektben töltöttem be vezető szerepet.

A munkám során jellemzően olyan csoportokkal dolgoztam, akikre általánosságban jellemző, hogy megfelelő háttértudás és eszközök hiányában nehezen állnak ki a saját érdekeikért.

A Közélet Iskolájának munkáját azért látom különösen fontosnak, mert éppen ezen kíván változtatni.

Molnár Zóra, részvételi akciókutatás koordinátor

A feladatom a Közélet Iskolájában a „Küzdelmeink története és jövője” című részvételi akciókutatás koordinálása, beleértve a kutatókkal való kapcsolattartást, az operatív feladatokat, és a különböző nyilvános események, akciók szervezését is.

Azért szeretek a Közélet Iskolájában dolgozni, mert itt olyan emberek is megtanulhatják, hogy hogyan tudnak kiállni magukért, és másokért számukra fontos ügyeket képviselve, akiknek korábban nem volt lehetőségük arra, hogy fejlesszék az érdekérvényesítő képességüket, vagy nem hitték el magukról, hogy képesek erre.

Szociálpszichológiát tanultam az ELTE-n, majd közigazgatást a CEU-n. Tanulmányaim során elsősorban az előítéletes magatartás mögött meghúzódó pszichológiai folyamatokkal,

később pedig a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó politikai intézkedésekkel foglalkoztam. 2017 őszétől két és fél éven át dolgoztam az Önállóan lakni - közösségben élni mozgássérült érdekvédelmi csoport közösségszervezőjeként.

Fotó: Rubi Anna

Bauer Flóra, közösségi koordinátor

A fő feladatom a Közélet Iskolája körül kialakult közösség támogatása, különösen az önkéntes közösség aktivizálása és további bővítése, fejlesztése. Emellett részt veszek a szervezet programjainak szervezésében és lebonyolításában, és időnként tréneri feladatokat is ellátok.

Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterszakon végeztem az ELTE-n, ahol elsősorban különböző kisebbségek helyzetéről és ennek szociálpszichológiai okairól tanultam. A képzésem révén ismertem meg a Közélet Iskoláját, és onnantól kezdve rendszeresen látogattam a képzéseket, programokat. 

Nagy öröm a számomra, hogy most már a Közélet Iskolája tagjaként tehetek a tudatosabb állampolgárságért és az erősebb társadalmi részvételért.

2013 óta a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely külsős animátor-trénereként több oktatási programban dolgoztam, közösségszervezési és programszervezési tapasztalataim nagy részét hátránykompenzációs célú nyári táborainkban szereztem.

A Közélet Iskolája kuratóriuma

A Közélet Iskolája Alapítvány alapítója Szántó Diana, kulturális antropológus, az Artemisszió Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. Tagja a Polányi Globális és Regionális Kutatóközpontnak, kutatási területe a civil társadalom és a nemzetközi fejlesztés Nyugat-Afrikában. Érdeklődési területébe tartozik még a nemzetközi migráció, a globális nevelés és az interkulturális kapcsolatok.

A Közélet Iskolája Alapítvány kuratóriumának elnöke Makádi Zsófia, aki közgazdasági és nemzetközi kommunikációs tanulmányokat folytatott. 2003-tól nonprofit szervezetek munkatársa pénzügy, kommunikáció és forrásszervezés területeken, több évet töltött az Artemisszió Alapítványnál és a Habitat for Humanity-nél, jelenleg a NIOK Alapítvány munkatársa. Ezt megelőzően marketinget és üzleti kommunikációt tanított. Hivatásának célja az adományozás lehetőségének és örömének terjesztése hazánkban. Forrásszervezés és kommunikációs témákban ad tanácsot jelenleg elsősorban civil szervezetek és evangélikus közösségek számára.

Ivány Borbála a Közélet Iskolája kuratóriumának tagja, jogász, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. A fogvatartottakkal való hatósági bánásmód vizsgálatával, diszkriminációs ügyekkel foglalkozik. Tagja a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportnak. A Város Mindenkié által létrehozott Utcajogász alapítója. A Közélet iskolájában a stratégiai tervezésben vesz részt.

Balog Gyula a Közélet Iskolája kuratóriumának egyetlen férfi és szegénységben élő tagja. Gyula 44 évvel ezelőtt kezdte a politikai aktivizmust, 12 évesen. 15 évesen már képzéseket tartott, majd az agitációs-propaganda szervezői és képzési munkában mélyedt el. Sajnos a rendszerváltást alkoholmámorban élte át, de 94-től absztinens. Azóta az Anonim Alkoholisták közösségében vállalt különböző szervezői feladatokat és új csoportok létrejöttében segített.

A Város Mindenkié csoportnak alakulása óta tagja. 2015 óta újra közösségszervezéssel és képzések tartásával foglalkozik, emellett érzékenyítő programot koordinál, elsősorban diákoknak.

Képzőink

A Közélet Iskolája képzői a 2019-2020-as tanévben:

Dósa Mariann, PhD - Nemi szerepek és egyenlőtlenségek képzés:

Szociálpolitikus, a Közélet Iskolája társalapítója. PhD fokozatát az Oxfordi Egyetem Társadalompolitika szakán szerezte, ahol azt kutatta, hogy a mai magyar segélyezési rendszer hogyan hat a segélyből élő emberek állampolgárságára. 2009 óta tagja A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoportnak és 2011 óta végez önkéntes tevékenységet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen EgyesületbenTanulmányai és önkéntes aktivizmusa mellett a szegénységenyhítő jóléti ellátásokkal, illetve a nemek közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatban szakpolitikai elemző és tanácsadó tevékenységet végez.

Csoszó Gabriella - Fotózás és aktivizmus képzés:

A képzést tartja Csoszó Gabrielal, fotós, aktivista, művésztanár. Fotós és képzőművészeti munkáiban fontos és érzékeny társadalmi kérdésekkel foglalkozik és oktatóként is ezt a szemléletet képviseli. Munkái megtekinthetők a honlapján.

Fehér Tibor Dániel - Érdekvédelem képzés:  

Pszichológus, szakszervezeti és lakhatási érdekvédelmi aktivista a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetében és a Város Mindenkié csoportban. Megbízott egyetemi oktató, emellett szerkesztő a felszabter.blog.hu oldalon. Érdeklődési területe a szociális klinikai pszichológia, és a közösségi-kritikai pszichológiák.

Homoki Andrea - Akció és kampányszervezés képzés:

Közösségszervező és aktivista. A Civil Kollégium Alapítvány jóvoltából két vidéki kisvárosban, Gyálon és Vecsésen várospolitikával és közszolgáltatásokkal foglalkozó csoportok közösségszervezője. Az Eleven Emlékmű- az én történelmem önkéntes aktivistája. A székesfehérvári Hóman Bálint szobor elleni tiltakozás egyik koordinátora volt.  Jelenleg közösségi vezetőknek és közösségszervezőknek szóló CKA-s oktatási programok rendszeres képzője.

Kiss Anna- Érdekvédelem képzés:  

Közösségszervező, az LMBTQ-emberek közösségi érdekérvényesítésével foglalkozik. Hét éve tagja a Szegedi LMBT Közösségért Csoportnak, négy éve dolgozik közösségszervezőként, emellett LMBTQ jogi tanácsadással és HIV/AIDS tanácsadással foglalkozik. Óraadó a „Melegség és megismerés” iskolai programban. Rendszeresen tart képzéseket civil szervezeteknek, valamint rendszeres meghívott óraadó a szegedi és a debreceni egyetemen.

Misetics Bálint - Polgári engedetlenség képzés:

Szociálpolitikus, aktivista, A Város Mindenkié csoport alapító tagja. Számos polgári engedetlenségi akció szervezője, a téma gyakorlott képzője, a Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás című kötet szerkesztője. 

Nagy Zsófia - Kampányfőnök képzés:

Szociológus és kulturális antropológus, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálpszichológia Tanszékének oktatója, a Pikót Polgármesternek kampány kommunikációs koordinátora volt.

Sebály Bernadett - Hogyan szervezzünk csoportot képzés:

Kulturális antropológus és közösségszervező. Évekig a Civil Kollégium Alapítvány munkatársaként mentorált és képzett közösségszervezőket, és „A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? A közösségszervezés alapjai” c. kötet szerkesztője. A Város Mindenkié lakhatási érdekvédelmi csoport egyik alapítója. Jelenleg közpolitikából végzi a doktoriját a Közép-európai Egyetemen.

Szabó Attila - állampolgári jogok képzés:

Jogász, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Választási Jogi Programjának koordinátora. Két éve foglalkozik politikai szabadságjogok védelmével. Ez idő alatt elsősorban a választási részvételhez, az információszabadsághoz, a gyülekezési szabadsághoz és a szólásszabadsághoz kapcsolódó ügyekben nyújtott jogi segítséget a TASZ-hoz forduló polgároknak. 

Szarka Alexandra - Kommunikáció és média az érdekvédelemben képzés, Társadalmi mozgalmak és hatalom képzés:

Szociális munkásból lett aktivista, közösségszervező. A Város Mindenkié csoport tagjaként és az Utcáról Lakásba! Egyesület munkatársaként  szervezett kommunikációs és közösségi adománygyűjtő kampányokat. A Deviszont Közösségi Tér társalapítója, ami újszerű állampolgári oktatási és kritikai pedagógiai program szakközépiskolásoknak.

Varga Márta - Kommunikáció és média az érdekvédelemben képzés:

Szociális és médiamunkás. Miért fontos, hogy ügyeinkről a nyilvánossággal is beszélgessünk? Hogyan lehet meggyőzően kommunikálni? Mit kezdjünk egy váratlan újságírói kérdéssel? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestem én magam is a választ a szociális és civil szektor dolgozójaként 20 éve, majd egy váratlan lehetőséggel élve átültem a kérdezők székébe és rádiós hírszerkesztőként, szerkesztő-riporterként sok fontos kezdeményezés bemutatására nyílt lehetőségem. 

Végh Panni - Kritikai pedagógiai képzés:

Kulturális antropológusként, tanárként végzett, trénerként dolgozik az Artemisszió Alapítványnál, főként alkalmazott művészeti programokban.

Zubek Adrienn Árnika - Polgári engedetlenség képzés:

Gyakorlott aktivista, képző, érdekképviseleti vezető. Hálózatépítéssel, stratégiai tervezéssel is foglalkozik, jelenleg a Polgár Alapítvány munkatársa, ahol alulról szerveződő roma közösségek érdekérvényesítő tevékenységét segíti.