Van hatása a képzéseinknek? Lemértük!

47831768562_f60d90fadb_k
from közéletiskolája on Flickr

Már pár éve foglalkoztat minket a gondolat, hogy vajon a Közélet Iskolája képzései jelentős hatást gyakorolnak-e a résztvevőkre. A programok alkalmával természetesen éreztük a résztvevők lelkesedését, tapasztaltuk, hogy remek beszélgetések jönnek létre és erős közösség formálódik, ám sosem tudtuk ezt szisztematikusan mérni. Rendelkezésünkre álltak a képzés végén kitöltött kérdőívekből értékelések, melyekben igen magasra értékelték a képzéseinket (4,7 pontra az 5-ből), ám ez nem bizonyítja, hogy a kívánt hatást is elérjük azon felül, hogy a résztvevők jól érezték magukat.  Ezért 2020-ban úgy döntöttünk, hogy belevágunk a hatásmérésbe!

A fő kérdésünk ez volt:

Sikerül-e kollektív cselekvésre, aktivizmusra, hatékonyabb érdekvédelemre ösztönözni a résztvevőket?

111 embert töltötte ki a hosszú kérdőívet, melyben sok nyitott kérdés is szerepelt. A kitöltők egy része már részt vett Közélet Iskolája képzésen, egy részük jelentkezett erre, de még nem vett részt. Köztük mértük le a különbséget, melyet feltételezhetőleg a képzésen való részvétel okozott.

Mit mértünk?

- Azonosulás: Mennyire ismeri fel az őt érintő társadalmi igazságtalanságot, ami ellen tenni akar vagy mennyire érez együtt az érintettekkel, akinek a helyzetén segítene?

- Hatékonyság érzet: Mennyire érzi azt, hogy változást tud elérni a rendszerben?

- Igazságtalanság: Mennyire ismeri fel a társadalmi igazságtalanságot és mennyire jelenik meg benne az elégedetlenség, düh érzése? Mennyire ismeri fel saját kiváltságait?

- Közös cselekvés: Mennyire hajlandó közösségbe szerveződni egy jó cél érdekében?

- Eszközök: Ismeri az érdekvédelem eszközeit és képes tudatosan használni azokat?

Eredmények: Pozitív hatás

1) A résztvevők tudatosabbak és érzékenyebbek lettek a társadalmi igazságtalanságokat illetően.

2) A képzés után mélyebben vállalnak szolidaritást azokkal, akiket érint társadalmi igazságtalanság.

3) Képzéseink növelték az „énhatékonyság” érzését, vagyis azt az érzést, hogy változást tudnak elérni a környezetükben.

4) A képzés növelte azt az elképzelést, hogy egy jó állampolgár aktív és tudatos. A résztvevők a képzés hatására hajlandóbbak személyes áldozatot hozni azért, hogy kiálljanak értékeikért.

Eredmények: Semleges vagy negatív hatás

1)  A társadalmi kérdésekben eleve nagyon elkötelezett résztvevőkben csökkent a remény, hogy a társadalmi-politikai rendszer megváltoztatható, így ennek megfelelően a cselekvési kedvük sem növekedett. Úgy gondoljuk, hogy ez azért lehet, mert a képzéseinken szembesülnek azzal, hogy változást elérni nem egyszerű, az érdekvédelem igen összetett folyamat.

Ez az eredmény azt is jelenti, hogy a résztvevők reálisabban látják, hogy mit lehet tenni és elérni a jelenlegi magyarországi politikai és társadalmi környezetben, és ez a tudatosság hasznos, amikor aktivizálódnak, szerveződnek.  Az eredetileg kisebb elköteleződésű embereknek nem csökkent a reményérzete a képzések hatására.

2) A képzésben résztvevők közül azok, akik átlag felett látják a társadalmi státuszukat, kevésbé voltak hajlandóak elismerni a privilégiumaikat. A kiváltságosabb résztvevők valószínűleg bűntudatot éreznek, és ezért, védekező mechanizmusként tagadják, hogy ők privilegizáltak lennének.

A résztvevők szerint ilyenek a képzéseink

A résztvevők nagyra értékeltél, hogy a Közélet Iskolája képzésein színes közösségben tanulhatnak együtt. Motiváló volt számukra, hogy olyan emberek tapasztalatait is megismerhetik, akikkel egyébként nem találkoznának, mivel kor, lakóhely és csoport hovatartozás tekintetében is igen vegyesek a résztvevőink.

A résztvevők számára a másik meghatározó élmény a képzések gyakorlatiassága és interaktív módszertana volt. Élvezték a sok kiscsoportos munkát, a szituációs játékokat, a tapasztalaton alapuló szakmai beszélgetéseket.

A szófelhő azt jeleníti meg, hogy milyen szavakat használtak a képzéseink leírására a résztvevők:

Összességében pozitív hatások figyelhetőek meg a Közélet Iskolája képzéseinek következtében. Olyan tudást, tudatosságot, attitűdöket és viselkedési szándékot növelnek ezek a képzések, amiket egyébként ritkán és nehezen lehet változtatni. Ezenkívül a képzések résztvevői nagyon magasra értékelik a Közélet Iskolája képzéseit és képzőit.

 

Mit kezdünk az eredményekkel?

A hatásmérés jó iránytű lehet a programjaink újratervezése során. Az eredmények hatására több olyan dolgot is azonosítottunk, amelyet tovább szeretnénk fejleszteni:

1)      Szeretnénk meg jobban figyelni arra, hogy a képzéseinken inspiráló példákat mutassunk be és beszéljünk arról, hogy hogyan lehet belekezdeni a változtatásba, így a résztvevők reménytelibben távozhatnak a programjainkról.

2)      Több olyan embert szeretnénk elérni, akik kevésbé képzettek és kevesebb ismeretük van a szerveződésről, hiszen kiderült, hogy rájuk nagyobb hatást tudunk gyakorolni. Ezt a célt szem előtt tartjuk a programjaink tervezésekor és a toborzás során. 

3)      Több hangsúlyt szeretnénk fektetni a szövetségépítés témájára, hiszen azt látjuk, hogy a sikeres mozgalmak osztályokon átívelő szövetségekkel tudtak előre jutni, ám ezt a résztvevőinknek nem sikerült elég tudatosan átadnunk.

4)      Jobban fogjuk bíztatni a résztvevőinket, hogy a megszerzett tudást adják át a saját csoportjuknak, hiszen így nagyobb eséllyel indul el pozitív változás a szervezetükön belül.

Szeretnénk folytatni a hatásmérést a jövőben is, hogy még pontosabb eredményeket kapjunk, illetve meg tudjuk vizsgálni, hogy a fenti változtatásokkal tovább tudjuk-e növelni a képzéseink pozitív hatásait.

A részletesebb eredményeket ide kattintva találod meg!

A hatásmérést Szekeres Hanna és Bartha Diána készítette.

Ha szeretnéd, hogy még több emberre gyakoroljuk ezt a hatást, akkor fontold meg, hogy rendszeres adományozónkká válsz!